Terug

Collectie Drukwerk » Inventaris nr. 8734

Naam archiefblok:
Collectie Drukwerk
[-]. Artikelen van de statuten gewijzigd in de Buitengewoon Algemene Vergadering van Deelhebbers van de Noord-Willemskanaal-Maatschappij, gehouden te Assen op 12 oktober 1861, goedgekeurd bij Besluit van Zijne Majesteit de Koning van de [...].

Dit inventarisnummer is niet digitaal beschikbaar. U kunt het inventarisnummer reserveren, of bestellen als scan.