Terug

Collectie Drukwerk

2.22.15


Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1999
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (2,10 Mb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Collectie Drukwerk
Coll. Drukwerk

Periode:

19e - 20e eeuw

Omvang:

11963 inventarisnummer(s); 161,70 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel van de stukken is in het Nederlands. Een aantal stukken is in het Frans of Engels.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Collectie Drukwerk bevat officiële publicaties, rapporten, (jaar)verslagen en circulaires van de rijksoverheid, gemeentes, waterschappen, de overheid in Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen en instellingen van de diverse overheden uit de 18e, 19e en 20e eeuw. Ook zijn er stukken van organisaties uit het bedrijfsleven (Kamers van Koophandel, uitgeverijen) en particulieren. De nauwelijks geordende lijst vermeldt duizenden documenten die handelen over een zeer groot aantal onderwerpen. De verzameling drukwerk bevat ook materiaal dat betrekking heeft op de Tweede Wereldoorlog, zoals: mobilisatiemaatregelen van diverse ministeries (1939-1940); Verordeningsbladen voor het Bezette Nederland (Nederlandse en Duitse versies); publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Centraal Distributiekantoor (CDK) ook uit de bezettingstijd; publicaties van de Nederlandse regering in ballingschap in Londen; het verslag van de Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945; publicaties over de hulpverlening aan oorlogsslachtoffers (waaronder materiaal van de Stichting 40-45) en publicaties van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD, later NIOD) (waaronder bibliografisch materiaal, archiefgidsen en bronnenpublicaties betreffende Nederlandse en buitenlandse bibliotheken, archieven en bronnen).

Archiefvormers:

  • Algemeen Rijksarchief

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen