Terug

Project Afscheid van Indië; Archiefbestanden Buitenland » Inventaris nr. 10

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Project Afscheid van Indië; Archiefbestanden Buitenland, nummer toegang 2.22.21, inventarisnummer 10

VERKORT:
NL-HaNA, Afscheid van Indië, 2.22.21, inv.nr. 10