Terug

Koninklijke Notariële Broederschap » Inventaris nr. 1077

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Koninklijke Notariële Broederschap, nummer toegang 2.25.5344, inventarisnummer 1077

VERKORT:
NL-HaNA, KNB, 2.25.5344, inv.nr. 1077