Terug

Koninklijke Notariële Broederschap

2.25.5344


Doxis Informatiemanagers
Nationaal Archief, Den Haag
2009
(c)
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (553,76 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Koninklijke Notariële Broederschap
KNB

Periode:

1965-2004
merendeel 1975-1999

Omvang:

38.30 meter; 1854 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat dossiers over belangbehartiging van de beroepsgroep der notarissen, de Notariswet, tarieven, inkomen van notarissen, ereregelen, beroeps- en gedragsregels, scholing, voorlichting, toezicht op het notariaat, geschillen en klachten, alsmede over de uitvoering van de wetgeving aangaande rechtspersonen, belastingen, onroerend goed, hypotheken, erfrecht, huwelijk en echtscheiding.

Archiefvormers:

  • Koninklijke Nederlandse Broederschap

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Het te bewerken bestand is bewerkt door Doxis Informatiemanagers. Voorafgaand aan het project is in het archief schimmel geconstateerd. Om de schimmel te bestrijden is het archief behandeld met gammastralen.

Alle, te bewaren documenten zijn in nieuwe, zuurvrije mappen en dozen geplaatst. Alle dossieromslagen hebben etiketten gekregen, welke voldoen aan de ICN-kwaltiteitseis nr. 15.

Ongeveer een kwart van het archief moest vernietigd worden. Deze dossiers hebben een vernietigingsnummer toegekend. Een grote meerderheid mag reeds onmiddellijk vernietigd worden. Deze documenten zijn niet overgezet naar zuurvrij materiaal, maar in hun oorspronkelijke mappen en dozen gelaten. Behalve vernietigingsnummers heeft elk document dat vernietigd mag worden ook een V-doosnummer (bijv. (V-103)).

De KNB heeft haar archief van vóór 1975 op verzoek reeds vrijwillig aan het toenmalige Algemeen Rijksarchief overgebracht. Ondanks eerdere overbrenging is er wel een klein archiefbestanddeel aangetroffen uit het tijdsblok 1917-1974. De betreffende archiefbescheiden zijn meegenomen tijdens de inventarisatie, en van het te bewaren deel uit deze periode is een aparte lijst gemaakt. Het permanent te bewaren bestand, dat voor overbrenging in aanmerking komt, betreft dan ook het hoofdbestanddeel periode 1975-1999, en een klein KNB archiefbestanddeel van voor 1975. Deze archiefdelen zijn echter niet fysiek gescheiden gehouden.

Indien een dossier is geopend voor 1975, maar pas is afgesloten na 1975, bijvoorbeeld een dossier met een tijdsperiode van 1972-1980, dan is dit dossier in zijn geheel opgenomen in de bewaarlijst periode 1975-1999. De betreffende dossiers zijn dan niet gesplitst naar periode 1972-1974, en 1975-1980. Indien het zwaartepunt van een dossier in de periode 1975 – 1999 ligt, maar na 1999 is afgesloten is toch gekozen voor opname in deze bewaarlijst. Het dossier is niet gesplitst naar periode. Een dossier van 1998-2002 behoort dus toe aan de bewaarlijst 1975-1999.

Een uitzondering op bovenstaande regel zijn dossiers van de Commissie Beekhuis en Commissie Erfrecht. Van deze commissies zijn enkele deeldossiers aangetroffen, welke buiten de tijdsperiode 1975-1999 vallen. Zo zijn er archiefbescheiden van de Commissie Beekhuis, beginnend bij het jaar 1971, en eindigend in het jaar 1992. Er is voor gekozen om het volledige dossier bij de inventaris van het archiefbestanddeel 1975-1999 te houden. (bijvoorbeeld: Dossier Commissie Beekhuis / Wijziging Appartementenwet 1972 / Wet op de woningsplitsing (W.O. 16781)). Periode 1972. I-nr 47

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen