Terug

Houtvesterij van Holland en West-Friesland

3.01.31


G.H.C. Breesnee
Nationaal Archief, Den Haag
1924
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (339,74 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Houtvesterij van Holland en West-Friesland
Houtvesterij Holland

Periode:

1353-1794

Omvang:

9.10 meter; 216 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Houtvesterij van Holland en West-Friesland was belast met de rechtspraak over alle jachtzaken en met het verlenen van jachtvergunningen. Het archief bevat stukken betreffende jachtvergunningen en financiële zaken, verder o.a. stukken afkomstig van en requesten aan de Opperhoutvester (de prins van Oranje).

Archiefvormers:

  • Houtvesterij van Holland en West-Friesland

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen