Terug

Houtvesterij van Holland en West-Friesland » Inventaris nr. 56

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Houtvesterij van Holland en West-Friesland, nummer toegang 3.01.31, inventarisnummer 56

VERKORT:
NL-HaNA, Houtvesterij Holland, 3.01.31, inv.nr. 56