Terug

Bisdom Rotterdam

3.18.01.02


J. Mangal
Nationaal Archief, Den Haag
1991
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (866,40 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Bisdom Rotterdam
Bisdom Rotterdam

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1850-1971

Omvang:

2376 inventarisnummers; 72,10 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands of het Latijn

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Bisdom Rotterdam is opgericht in 1956: voordien viel het gebied onder het bisdom Haarlem. Het archief bestrijkt de periode van ca. 1850 tot 1971 en bevat ook stukken, gevormd door het bestuur van het bisdom Haarlem. Het grootste deel van het archief bestaat uit een serie dossiers betreffende parochies, geordend per dekenaat. Ook bevat het archief stukken betreffende katholieke organisaties zoals: armbesturen, schoolbesturen, congregaties van religieuzen, stichtingen en verenigingen. Voorts zijn er stukken over kerkgebouwen (waaronder accountantsrapporten van het Fonds voor de kerkenbouw), pauselijke onderscheidingen, het Tweede Vaticaans Concilie. Tenslotte bevat het archief correspondentie met geestelijken en particulieren.

Archiefvormers:

  • Bisdom Rotterdam

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen