Terug

Familiearchief Van den Brandeler

3.20.06


G.M. van Aalst, L.G. Kertomedjo
Nationaal Archief, Den Haag
1986
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (400,20 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Familiearchief Van den Brandeler
Brandeler, van den

Periode:

1528-1988

Omvang:

41.00 meter; 1020 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat voornamelijk stukken van persoonlijke aard afkomstig van verschillende leden van de familie Van den Brandeler, met het zwaartepunt in de negentiende en twintigste eeuw. Te vinden zijn onder meer persoonlijke stukken als reisverslagen, foto's, alba amicorum, receptenboeken en genealogieën; transportakten en huurcontracten van land en onroerend goed in Zuid-Holland, stukken in verband met benoemingen, inventarissen van nalatenschappen, doctorsbullen en juridische proefschriften, religieuze en letterkundige aantekeningen, correspondentie van schilderes Agnes van den Brandeler met kunstenaars uit de periode 1928-1950 en krantenartikelen en correspondentie in verband met haar tentoonstellingen, en een verzameling documentatie van ingenieur A.L. van den Brandeler met betrekking tot waterbouwkundige en militaire onderwerpen.

Archiefvormers:

  • Van den Brandeler
  • Johan Jacob van den Brandeler
  • W.C.Q. van den Brandeler
  • Clara Schiavetto van den Brandeler
  • Agnes van den Brandeler (1918-2002)
  • Hillegonda van den Brandeler-van Randwijck
  • Willem Cornelis van den Brandeler (1817-1880)
  • Isabella Cornelia van Hogendorp (1816-1904)
  • A.L. van den Brandeler

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen