Terug

Dienst der Hydrografie: Minuut- en Constructiebladen West-Indië » Inventaris nr. 108

Schaal Verschillend

Opgenomen/samengesteld: Min. v. Marine

Gedr. krt. 211

Dit inventarisnummer is niet digitaal beschikbaar. U kunt het inventarisnummer reserveren, of bestellen als scan.