Terug

Dienst der Hydrografie: Minuut- en Constructiebladen West-Indië » Inventaris nr. 113

Schaal 1:2.000

Opgenomen/samengesteld: Luit. t/z v/d Laar

Schip: Atjeh

Dit inventarisnummer is niet digitaal beschikbaar. U kunt het inventarisnummer reserveren, of bestellen als scan.