Terug

Dienst der Hydrografie: Minuut- en Constructiebladen West-Indië » Inventaris nr. 139

Schaal 1:1.000

Opgenomen/samengesteld: Luit. t.z. Kloek Brocx en Swaan

Schip: Alkmaar

Dit inventarisnummer is niet digitaal beschikbaar. U kunt het inventarisnummer reserveren, of bestellen als scan.