Terug

Dienst der Hydrografie: Minuut- en Constructiebladen West-Indië » Inventaris nr. 160

Schaal 1:8.000

Opgenomen/samengesteld: Min. v. Marine

3 ex. kaart 220

Dit inventarisnummer is niet digitaal beschikbaar. U kunt het inventarisnummer reserveren, of bestellen als scan.