Terug

Dienst der Hydrografie: Minuut- en Constructiebladen West-Indië » Inventaris nr. 2

Schaal 1:800.000

Opgenomen/samengesteld: F.E. Spirlet

Lith. Smulders

Dit inventarisnummer is niet digitaal beschikbaar. U kunt het inventarisnummer reserveren, of bestellen als scan.