Terug

Dienst der Hydrografie: Minuut- en Constructiebladen West-Indië » Inventaris nr. 221

Schaal 1:250.000

Opgenomen/samengesteld: Min. v. Marine

Gedrukte kaart 210

Dit inventarisnummer is niet digitaal beschikbaar. U kunt het inventarisnummer reserveren, of bestellen als scan.