Terug

Dienst der Hydrografie: Minuut- en Constructiebladen West-Indië » Inventaris nr. 223

Schaal 1:75.000

Opgenomen/samengesteld: Hydr. Bureau

Hern. Uitgave 1938

Dit inventarisnummer is niet digitaal beschikbaar. U kunt het inventarisnummer reserveren, of bestellen als scan.