Terug

Dienst der Hydrografie: Minuut- en Constructiebladen West-Indië » Inventaris nr. 249

Schaal 1:5.000

Opgenomen/samengesteld: Luit. t.z. Kronenberg

Schip: Hertog Hendrik

mankeert

Dit inventarisnummer ontbreekt.