Terug

Dienst der Hydrografie: Minuut- en Constructiebladen West-Indië » Inventaris nr. 291

Schaal 1:25.000 en 1:50.000

Opgenomen/samengesteld: Havenwezen

Dit inventarisnummer ontbreekt.