Terug

Dienst der Hydrografie: Minuut- en Constructiebladen West-Indië » Inventaris nr. 3

Schaal 1:10.000

Opgenomen/samengesteld: Min. v. Koloniën

Voor indexkaart zie blad a.6

Dit inventarisnummer ontbreekt.