Terug

Dienst der Hydrografie: Minuut- en Constructiebladen West-Indië » Inventaris nr. 67

Schaal 1:10.000

Opgenomen/samengesteld: Top. Inr. 's-Gravenhage

Uitgave 1920

Dit inventarisnummer is niet digitaal beschikbaar. U kunt het inventarisnummer reserveren, of bestellen als scan.