Terug

Dienst der Hydrografie: Minuut- en Constructiebladen West-Indië » Inventaris nr. 69

Schaal 1:50.000

Opgenomen/samengesteld: Min. v. Marine

Schip: Utrecht

Kaart 215, uitgave 1911

Dit inventarisnummer is niet digitaal beschikbaar. U kunt het inventarisnummer reserveren, of bestellen als scan.