Terug

Dienst der Hydrografie: Minuut- en Constructiebladen West-Indië » Inventaris nr. 70

Schaal 1:15.240

Opgenomen/samengesteld: W. Blanken

Copie van bibliotheek Leiden (collectie Bodel Reyenhuis)

Dit inventarisnummer is niet digitaal beschikbaar. U kunt het inventarisnummer reserveren, of bestellen als scan.