Terug

Dienst der Hydrografie: Minuut- en Constructiebladen West-Indië » Inventaris nr. 8

Schaal Verschillend

Opgenomen/samengesteld: Min. Van Marine

Verbeterde uitgave 1854 ontv. v. KNMI II

Dit inventarisnummer is niet digitaal beschikbaar. U kunt het inventarisnummer reserveren, of bestellen als scan.