Terug

Dienst der Hydrografie: Minuut- en Constructiebladen West-Indië

4.HYDRO131


R.T.M. Guleij
Nationaal Archief, Den Haag
1990
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (360,52 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Dienst der Hydrografie: Minuut- en Constructiebladen West-Indië
Hydro / Constructiebladen WI

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1777-1937

Omvang:

478 inventarisnummer(s);

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Er zijn tevens stukken in het Frans en stukken in het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Het betreft hier kaarten, deels met handgeschreven correcties.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat kaarten van West-Indië.

Archiefvormers:

  • HYDRO Constructiebladen West-Indië

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Concordans

Concordans op de kaarten aanwezig in archief dienst Hydrografie (HYDRO); oorspronkelijk beschreven in en behorend tot "De catalogus der verzameling van kaarten van het ministerie van Marine, 1872" (MCAL)

West-Indische Archipel
MCAL nr. HYDRO nr.
3425 131/80
3426 131/85
3428 131/86C
3510 131/121
3511 131/124
3512 131/123
3513 131/99
3514 131/111

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen