Terug

Oorlog: Plans van Gebouwen

4.OPG


V. van den Bergh, R.M. Haubourdin, F.E.Ch. Hoste
Nationaal Archief, Den Haag
1996
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (1,29 Mb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Oorlog: Plans van Gebouwen
Oorlog / Plans Gebouwen en modeltekeningen

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1682-1940
merendeel 1811-1940

Omvang:

3538 inventarisnummer(s);

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Het archief bevat tekeningen, gedrukt en in manuscript.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief met de plans van gebouwen van de Genie van het Ministerie van Oorlog bevat technische tekeningen die gemaakt zijn voor de aanleg, het onderhoud en het herstel van militaire gebouwen in Nederland uit de periode van ca. 1700 tot 1940. Aangezien de meeste van de Nederlandse vestingwerken aan het eind van de 20ste eeuw verdwenen zijn of een andere (civiele) functie hebben gekregen is het archief een belangrijke bron voor de geschiedenis van militaire gebouwen. Het archief bevat ook tekeningen van verdedigingwerken zoals schansen, vestingmuren, stenen beren, de inundaties, kustforten en torenforten, en ook de betonnen kazematten gebouwd in de mobilisatietijd van 1939-1940.
Het archief hangt nauw samen met de Memories van de Genie (4.OMM). De gebouwen van de Genie werden vaak opgeknapt naar aanleiding van een inspectierapport. Het archief van de Memories van Genie bevat deze inspectierapporten.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Oorlog. Genie Ministerie van Defensie. Genie

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Niet alle Genie-tekeningen zijn in deze inventaris beschreven. Ook in het verbaalarchief van het ministerie van Oorlog/Defensie tot 1940 alsmede in de andere Genie-archieven zoals dat van de Inspecteur der Genie kunnen zich nog tekeningen opgevouwen in de verbalen en dossiers bevinden. Dit betreft vooral ontwerptekeningen van bestekken die voor de aanbesteding van werken ter goedkeuring zijn ingezonden naar het ministerie van Oorlog. Omdat de tekeningen na goedkeuring niet altijd zijn gedeponeerd in de Plans van Gebouwen in het Archief der Genie, maar ook als bijlage bij de geschreven archiefstukken in het verbaalarchief werden opgeborgen, zijn buiten deze inventarisatie gebleven. De verwijdering uit de verbalen zou het verband tussen de geschreven stukken en de bijbehorende tekeningen verbreken. Elders is reeds gewezen op de nadelen voor historisch onderzoek van deze scheiding van kaarten en geschreven bronnen. ( Scholten (1989) p. 6-7.) .

Verwante archieven

Publicaties

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen