Terug

Suriname: Contractarbeiders uit Java, Naam: Bok Saminah

Naam Bok Saminah
Vadersnaam Onbekend
Geboorteland Nederlands Indie
Lengte 147
Herkenningsteken litt rechter onderbeen.
Geslacht vrouw
Leeftijd jaren 20
Godsdienst moslim
Afreisplaats Java
Datum afreis 25-7-1897
Schip prinses Marie en prins Willem V
Monsternummer 81
Aankomstplaats Paramaribo
In dienst van Piepers, H.N.
Voor wie koloniaal gouvernement
Contractcode Z843
Datum begin contract 14-2-1903
Datum einde contract 14-2-1908
Datum cvo 15-1-1923
Datum premie ontvangst 26-4-1916
Gewest Solo
Afdeling Klatten
District Klatten
Desa / dorp Oepit
Plantage Marienbosch
Datum overlijden 9-6-1957
Schip terugkeer niet teruggekomen
Familiegegevens Toeginah,vrl/geb 2-6-1908/ Ben Comm Toominah,vrl, geb 13-8-1905 Ben comm/ Elizabeth/vrl/ geb 24-6-1924 te Parbo is op 28-2-1929 te Parbo erkend door de moeder Toeginah Toeginah d/v Z 843 is m/v Truus Elizabeth en van Marie Antoinette geb 1-9-1927 te Parbo Toeginah heeft zich op 24-12-1928 gekozen de voornaam van Elizabeth Louise en den geslachtsnaam van Toeginah Toemonah is m/v Anna Tjien /vrl/ geb 6-4-1923 te Parbo Tjoen A Lin Willy/vrl/ geb 6-10- 1927 te Parbo uit Toeminah Toominah m/v Tjoen-A-fat geb 15-6-1921 Tjoen A Fat erkend door de moeder endoor Tjoen A Choy te Parbo dd 28-4-1922 Toominah is m/v 1Tjoen A Lion/mnl/ geb 12-4-1925 te Parbo 2 Eddy Tjoen A Foe/mnl geb 26-1-1930 te Parbo 3 Jacquelina Emmelina/vrl/ geb 5-3-1932 te Parbo Toekijem m/v Atsoi Tjai,mnl, geb 10-3-1921 te Parbo Atsoi tjan d/v toekijem d/v Z843 heeft zich op 17-6-1949 gekozen de geslachtsnaam Moertamin en de voornaam van hilda en voor de kinderen zie reg nv Erkend te Parbo dd 12-1-1929 door Tjoen A Choy en de moeder Toeminah de kinderen 1 Anna Ajiey geb 6-4-1923 2 Tjoey A Lin Willy 6-10-1927 3 Tjoen A Lion geb 10-4-1925 Atsoi Tjan d/v Toekijem is m/v ponidjoh/mnl/ geb 13-4-1936 en van Poi djam/mnl/geb 17-5-1939 te Parbo De kinderen t.w 1 paidjan/ mnl/ geb 17-5-1939 2 Waginem.vrl/ geb 23-3-1942 3 Hendrik Polliran,mnl, geb 7-3-1944 4 Rudi Sakimin,mnl, geb 22-5-1945 5 kasiran Philimon Guilluame,mnl,geb 5-6-1947 6 Nara Soetinem,vrl, geb 22-11-1948 allen geb te Parbo uit Atsoi Tjan d/v Toekijem zijn door de moeder en Pawirodirjo WW/746 erkend op 3-6-1949 te Parbo
Grondsituatie Bij res van 18-2-1916 no 712 in gebruik gekregen perc 12 b aan de Javaweg/ Ingetrokken bij besch dd 17-6-1919 no 748. Bij besch. v/d DC van 15-12-1918 no 3075 b overgenomen van CH. A Terclavers de huur van perc 3 Arubaweg
Opmerkingen Ptaats en Dagtekening van de afreis 15-9-1897 Premie ontvangen uit de kol Kas zie akte DC Ben Sur dd 26-6-1916
Foto -

Bekijk de zoekhulp bij dit archief