Kaarten en tekeningen

Het Nationaal Archief beheert de grootste en belangrijkste collectie kaarten en tekeningen in Nederland. Die collectie bestaat uit zo’n 300.000 items verdeeld over 100 archieven en gaat terug tot de late middeleeuwen.

Hollandia Nova
Kaartencollectie

De kaartencollectie bestaat voor circa de helft uit manuscriptmateriaal, ofwel handgetekende kaarten. De kaarten zijn afkomstig van:

  • de centrale overheid,
  • de gewestelijke en provinciale  bestuursinstellingen in Zuid-Holland,
  • particuliere instellingen en privépersonen

Slechts een klein deel van de collectie is digitaal beschikbaar. Het resterend deel van de kaarten kunt u aanvragen en inzien in de studiezaal. 

Kadaster Archiefviewer

Voor historisch onderzoek naar onroerendgoedbezit in Nederland is bij het Nationaal Archief de Kadaster Archiefviewer beschikbaar.  De Archiefviewer geeft toegang tot de kadastrale informatie over de  percelen grondbezit van alle kadastrale gemeenten van  Nederland van  1832 tot 1990.

De belangrijkste kadastrale registers en kaarten zijn gedigitaliseerd en direct online beschikbaar via de Archiefviewer , voor historisch kadastraal onderzoek.

Welke informatie vindt u in de Kadaster Archiefviewer ?

De Archiefviewer bevat acht onderdelen  waaronder  de  kadastrale legger uit 1832-1989 . In dit register is per kadastrale gemeente de eigendomssituatie  bijgehouden. Het bevat  veel informatie over eigenaren, gebruikers en de percelen grondbezit  en alle veranderingen hierin tot 1990 .

  • Met de hulpregisters is het verband tussen de vervallen oude en de nieuwe kadastrale percelen te vinden
  • Ook is de eigendomssituatie via hulpkaarten te reconstrueren . Archiefviewer bevat ca. 8 mln. 
  • hulpkaarten: kaarten op schaal met de begrenzing van nieuw gevormde kadastrale percelen
  • Veldwerken: door landmeters ter plaatse gemaakte schetsen met meetgegevens.

De Archiefviewer is gratis en zonder afspraak te raadplegen  tijdens de openingstijden van de studiezaal van het Nationaal Archief.

Voorwaarden gebruik

De Kadaster Archiefviewer  is  beschikbaar voor publiek,  onder voorwaarde dat de informatie  alleen voor  historische doeleinden wordt gebruikt en de geldende privacy wetgeving wordt  gerespecteerd bij publicatie van persoonsgegevens.