Buiten- en binnenlandse kaarten voor 1900

Octrooigebied VOC
Alles uitklappen

Deze collectie heeft twee belangrijke archiefinventarissen; één met de nadruk op de 18e eeuw  en één met stukken uit de 16e tot 19e eeuw. De kern van de collectie wordt gevormd door de verzameling ‘Buitenlandse Kaarten vóór 1900’, beter bekend als de collectie Leupe. In de collectie Leupe vindt u onder andere kaarten afkomstig van de handelscompagnieën VOC en WIC. 

Op binnenlands gebied voor 1900, is de collectie Hingman heel belangrijk met kaartbestanden van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de Raad van State. Ook hiervoor zijn twee belangrijke archiefinventarissen, één met kaarten uit de 15e- tot de 19e eeuw  en één aanvulling daarop met kaarten voornamelijk uit de 18e en 19e eeuw.

Andere belangrijke collecties worden gevormd door de kaarten en tekeningen van het ministerie van Koloniën, van het ministerie van Marine, en de Waterstaatskaarten.