Ambtenaren in West-Indië: Suriname en de Antillen

Bent u op zoek naar een voorouder die als ambtenaar werkzaam is geweest in de  Suriname en de Antillen? Maak dan gebruik van deze zoekhulp en bijbehorende indexen.

Alles uitklappen

In deze zoekhulp vindt u verschillende indexen. U kunt op naam van de ambtenaar zoeken.

Nederland stationeerde ambtenaren in de West-Indische koloniën (Suriname en de Antillen). Vanuit Den Haag, Paramaribo en Willemstad werden zaken als uitzending, verloven, overtochten en pensioenen van deze ambtenaren en hun gezin geregeld. En geregistreerd in staten. Gegevens over de loopbaan van de (Europese) ambtenaren werden bijgehouden in stamboeken of personeelsregisters en tractementslijsten.

Als de naam die u zoekt opkomt, klikt u erop. Het volgende scherm geeft twee mogelijkheden:

  • Het archiefstuk is gedigitaliseerd. In dat geval krijgt u direct een scan van het archiefstuk te zien.
  • Het stuk is niet gedigitaliseerd. Klik dan op de bronverwijzing. In het volgende scherm kunt u het archiefstuk reserveren of bestellen als reproductie.

Het zoekresultaat is niet altijd het eindresultaat van uw onderzoek. Voor vervolgstappen kunt u terecht bij het kopje Meer informatie.

Persoon niet gevonden?

Namen zijn in het verleden vaak verschillend geschreven of er is tijdens de registratie een fout gemaakt. Probeer in dat geval een spellingvariant. Het ontbreken van een resultaat betekent niet per se dat een persoon niet werkzaam is geweest bij de koloniale overheid. Het kan zijn dat de registratie niet bewaard is gebleven.

De index Oost- en west-Indië: Administratie Indische Pensioenen 1815-1936 verwijst naar pensioenregisters. De pensioenregisters zijn te vinden het archief van het Ministerie van Koloniën (2.10.09), inventaris A1-B29. Hierin vindt u de registers van weduwepensioenen, staten van gepensioneerde en overleden ambtenaren en staten van KNIL militairen die minderjarige kinderen hebben nagelaten.

Bij een succesvolle zoekactie verschijnen één of meerdere zoekresultaten. Klik op de juiste naam. Klik daarna op de bronverwijzing. Deze bestaat uit een verwijzing naar het archief, het inventarisnummer en het folionummer (paginanummer). Het is belangrijk dat u dit nummer noteert. U kunt scans bestellen of de registraties reserveren om in de studiezaal te bekijken.

Scans bestellen

Om een scan te bestellen, klikt u eerst op het zoekresultaat en noteert u vervolgens het folionummer dat in de 'Bronverwijzing'is opgenomen. Klik daarna op de link achter het woord 'Bronverwijzing'. Op de pagina die verschijnt klikt u op de knop 'Bestel scans'. Tijdens het bestellen kunt u aangeven om welk folionummer het gaat.

Reserveren

Wilt u het archiefstuk liever reserveren om in te zien in onze studiezaal, noteer dan eerst het folionummer dat in de 'Bronverwijzing' is opgenomen. Vervolgens klikt u op de link achter het woord 'Bronverwijzing'. Op de pagina die verschijnt klikt u op de knop 'Reserveer'. Met behulp van het folionummer vindt u het door u gezochte stuk in het door u opgevraagde archiefstuk.

Op het pensioenregister staat een dagtekening van het besluit waarmee het pensioen is toegekend. Met de dagtekening van dit besluit (datum en nummer) kunt u het besluit terugvinden in het archief van het Ministerie van Koloniën 1850-1900 (2.10.01). Voor een latere periode zoekt u in het archief van het Ministerie van Koloniën 1901-1953 (2.10.36.04).

De index Suriname: Ambtenaren verwijst naar tractementslijsten uit het archief van het Ministerie van Koloniën 1814-1828 (2.10.09),  inventarisnummer 3599.Een tractement is soldij of een uitbetaling.  

Vul de naam in van de ambtenaar die u zoekt. Klik op de juiste naam. Klik daarna op de bronverwijzing. Deze bestaat uit een verwijzing naar het archief, het inventarisnummer, het lijstnummer en volgnummer. Het is belangrijk dat u het lijstnummer en volgnummer noteert. Deze nummers heeft u nodig om de stukken de betreffende registratie te kunnen vinden

Ontbrekende lijsten

Een aantal lijsten uit 1820-1828 ontbreekt:

  • 1e kwartaal 1821
  • 3e kwartaal 1824
  • 4e kwartaal 1826
  • 2e-4e kwartaal 1828.

Of er nog lijsten zijn van voor 1820 en van na 1828 is niet bekend bij ons niet bekend.

De index Suriname en de Antillen: Stamboeken Ambtenaren  verwijst naar stamboeken van West-Indische ambtenaren uit het archief van het Ministerie van Koloniën 1836-1936 (2.10.36.22), inventarisnummer 891-899.

Vul de naam in van de ambtenaar die u zoekt. Klik op de juiste naam. Klik daarna op de bronverwijzing. Deze bestaat uit een verwijzing naar het archief, het inventarisnummer en het folionummer (paginanummer). Het is belangrijk dat u dit nummer registreert. Vervolgens kunt u het stuk reserveren of bestellen als reproductie. In het archiefstuk kunt u met het folionummer gegevens over de persoon opzoeken.

Niet alle stamboeken en extracten zijn in de digitale index opgenomen. Zie in het bijzonder: het archief van het Ministerie van Koloniën (2.10.01), Stamboeken van de West-Indische ambtenaren 1816-1825, inventarisnummers 3314-3316.

Literatuur

  • De Surinaamsche almanak, uitgegeven door het Departement Paramaribo der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (1820-1913) en De vraagbaak: almanak voor Suriname (1912-1955). Deze almanakken zijn slechts fragmentarisch aanwezig in het bibliotheekdepot van het Nationaal Archief