Burgerlijke Stand in de provincie Zuid-Holland vanaf 1811

De Burgerlijke Stand is in Nederland in 1811 ingevoerd. Het archief van de Burgerlijke Stand bestaat hoofdzakelijk uit per gemeente opgemaakte registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes.

Alles uitklappen

De aktes en tienjarentafels (naamlijsten van geborenen, gehuwden en overledenen per gemeente per periode van tien jaar) van de Burgerlijke Stand worden in tweevoud opgemaakt. De eerste set blijft bij de gemeente of gaat naar de gemeentelijke archiefdienst. De tweede set wordt na verloop van tijd overgebracht naar de archiefdienst in de provinciehoofdstad. Huwelijksbijlagen worden opgemaakt in enkelvoud. Deze vindt u soms bij de provinciale archiefdiensten en soms bij een gemeente- of streekarchief. 

Bij het Nationaal Archief kunt u onderzoek doen in het archief Burgerlijke Stand van Zuid-Holland (3.300.01). In principe zijn de volgende bestanden raadpleegbaar:

 • tienjarentafels vanaf 1811
 • geboorteaktes van 1811 tot 1902
 • huwelijksaktes en huwelijksbijlagen van 1811 tot 1922
 • overlijdensaktes van 1811 tot 1942

Deze series zijn niet compleet. De uitzonderingen betreffen vooral de arrondissementen Den Haag en Leiden.

Let op! De Zuid-Hollandse tienjarentafels van geboorte uit de periode 1903-1942 zijn van de meeste gemeentes aanwezig, maar de bijbehorende aktes zijn, vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming, niet openbaar. Om dezelfde reden zijn ook de huwelijksregisters en de bijlagen vanaf 1923 niet raadpleegbaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor de wetenschappelijke onderzoeker en voor de bewijs- en rechtzoekende burger. Een genealogisch onderzoeker valt niet in deze categorieën.

Zoekt u een geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte? Dan begint u uw onderzoek in eerste instantie altijd met het raadplegen van WieWasWie.

Weet u de precieze geboorte-, huwelijks-, of overlijdensdatum en –plaats? Dan kunt u meteen de akte zelf bekijken. Weet u alleen de (vermoedelijke) gemeente, maar niet de juiste datum? Dan begint uw onderzoek met de tienjarentafels.

Dit zijn zijn alfabetische naamlijsten van geborenen, gehuwden en overledenen per gemeente per periode van tien jaar. U begint uw onderzoek in het overzicht van de tienjarige tafels van het archief. Hierin zoekt u de juiste gemeente en de juiste periode en - bij grotere gemeentes - de juiste rubriek. Wanneer u dit heeft gevonden, ziet u een nummer staan. Dit nummer correspondeert met de tienjarentafel die u nodig heeft. De namen in de tienjarentafel zijn voorzien van een aktenummer. Hiermee kunt u de akte vinden en bekijken. 

Voor het aanvragen van het origineel heeft u het inventarisnummer van het betreffende archiefbestand nodig. Het inventarisnummer is gelijk aan het jaartal dat u nodig heeft. Vervolgens vult u bij de specificatie het benodigde aktenummer in.

De informatie die u vindt verschilt per soort akte:

 • In een geboorteakte: de namen van de ouders en de leeftijd van de aangever. Dit is meestal de vader.
 • In een huwelijksakte: de leeftijd en de geboorteplaats van de bruid en de bruidegom en de namen van hun ouders.
 • Huwelijksbijlagen: uittreksels uit het geboorteregister van de bruid en de bruidegom en soms uittreksels uit het overlijdensregister van hun ouders. Verder kunt u het bewijs vinden dat de bruidegom voldaan heeft aan zijn militieplicht ( en in de 19e eeuw soms het regiment). In een overlijdensakte: de leeftijd van de overledene, de naam van de echtgenoot of echtgenote en vaak ook de geboorteplaats van de overledene en de namen van zijn of haar ouders.
 • In het register van huwelijksafkondigingen: de woonplaats van zowel de bruid als de bruidegom. Dit register werd bijgehouden in de woonplaatsen van beide aanstaanden.

Voor de gemeentes in de arrondissementen Den Haag en Leiden is één van de twee sets originele registers met bijbehorende tienjarentafels over de periode 1843-1944 verloren gegaan bij het bombardement op het Bezuidenhout in 1945. Gelukkig beschikken die gemeentes zelf nog wel over hun set van de tienjarentafels en aktes. Het overzicht van gemeentes waarvan de duplicaatregisters verloren zijn gegaan met vermelding van de bewaarplaatsen waar de registers en de tienjarentafels wel te raadplegen zijn bevindt zich onder het volgende tapblad.

Verdere incomplete bestanden zijn:

 • De huwelijksbijlagen vanaf 1843
  Deze zijn bij het bombardement in 1945 voorgoed verloren gegaan. Alleen de bijlagen van de gemeente Den Haag over de periode 1843-1898 zijn gespaard gebleven.
 • Burgerlijke stand van Den Haag 
  Wanneer u op zoekt bent naar gegevens uit de burgerlijke stand van Den Haag raden wij u onderzoek in het Haags Gemeentearchief te doen. Het Nationaal Archief beschikt alleen over de tienjarentafels van 1811 tot 1842 en over huwelijksbijlagen van 1843-1898. De aktes zijn niet raadpleegbaar.
 • Tienjarentafels van overlijden 
  De Zuid-Hollandse tienjarentafels van overlijden over de periode 1940-1942 zijn niet compleet. Dit betekent dat u in deze jaren in de registers met de aktes zelf moet zoeken. U kunt eventueel de tafels raadplegen bij de betreffende gemeente. Vanaf 1939 worden persoonskaarten gemaakt. Hierop vindt u dezelfde, en soms meer, informatie als in een overlijdensakte. Een kopie van deze kaart kan, twee jaar na het overlijden, aangevraagd worden bij CBG Centrum voor familiegeschiedenis.
Gemeente Huidige bewaarplaats
Aar, Ter Erfgoed Leiden en omstreken
Aarlanderveen  Gemeentearchief Alphen aan den Rijn
Abtsrecht Stadsarchief Delft
Akkersdijk Stadsarchief Delft
Alkemade Erfgoed Leiden en Omstreken
Alphen a/d Rijn Gemeentearchief Alphen aan den Rijn
Benthorn  Gemeentearchief Alphen aan den Rijn
Benthuizen Gemeentearchief Alphen aan den Rijn
Bodegraven  RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
Boekhorst Erfgoed Leiden en Omstreken
Boskoop Gemeentearchief Alphen aan den Rijn
Delft Stadsarchief Delft
Gravenhage, 's- Haags Gemeentearchief
Gravenzande, 's- Historisch Archief Westland
Groeneveld Stadsarchief Delft
Hazerswoude  Gemeentearchief Alphen aan den Rijn
Hillegom Erfgoed Leiden en Omstreken
Hodenpijl Stadsarchief Delft
Hof van Delft   Stadsarchief Delft
Hoogeveen-Rijnland  Gemeentearchief Alphen aan den Rijn
Hoogmade Erfgoed Leiden en Omstreken
Katwijk Gemeentearchief Katwijk
Koudekerk aan den Rijn Gemeentearchief Alphen aan den Rijn
Leiden  Erfgoed Leiden en Omstreken
Leiderdorp Erfgoed Leiden en Omstreken
Leimuiden  Erfgoed Leiden en Omstreken
Lier, De Historisch Archief Westland
Lisse Gemeentearchief Lisse
Loosduinen   Haags Gemeentearchief
Maartensrecht Stadsarchief Delft
Middelburg RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
Monster Historisch Archief Westland
Naaldwijk Historisch Archief Westland
Nieuwkoop Erfgoed Leiden en Omstreken
Nieuwveen Erfgoed Leiden en Omstreken
Noordwijk Erfgoed Leiden en Omstreken
Noordwijkerhout Erfgoed Leiden en Omstreken
Nootdorp Stadsarchief Delft
Oegstgeest Gemeentearchief Oegstgeest
Oudshoorn  Gemeentearchief Alphen aan den Rijn
Oukoop RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
Pijnakker Stadsarchief Delft
Ruiven Stadsarchief Delft
Rijnsaterwoude Erfgoed Leiden en Omstreken
Rijnsburg Erfgoed Leiden en Omstreken
Rijswijk  Stadsarchief Delft
Sassenheim  Erfgoed Leiden en Omstreken
Schipluiden Stadsarchief Delft
Stompwijk Haags gemeentearchief
Valkenburg Gemeentearchief Katwijk
Veur Haags gemeentearchief
Voorburg Haags gemeentearchief
Voorhout Erfgoed Leiden en Omstreken
Voorschoten  Gemeentearchief Wassenaar Voorschoten
Vrijenban Stadsarchief Delft
Warmond Erfgoed Leiden en Omstreken
Wassenaar Gemeentearchief Wassenaar Voorschoten
Wateringen Historisch Archief Westland
Woubrugge Erfgoed Leiden en Omstreken
Zegwaard  Gemeentearchief Zoetermeer
Zevenhoven Erfgoed Leiden en Omstreken
Zoetermeer Gemeentearchief Zoetermeer
Zoeterwoude Erfgoed Leiden en Omstreken
Zuidwijk Gemeentearchief Alphen aan den Rijn
Zwammerdam Gemeentearchief Alphen aan den Rijn