Inwoners van Curaçao

Bent u op zoek naar informatie over inwoners van Curaçao? Gebruik dan deze zoekhulp en bijbehorende indexen.

Alles uitklappen

Start uw onderzoek naar een persoon in de bevolkingsregistraties. Het Centraal Historisch Archief te Willemstad beschikt over de meest recente bevolkingsregistraties.

Bevolkingsregistraties vindt u in doop-, trouw- en begraafboeken, rekesten, bevolkingsstaten en registers. Hieronder vindt u een lijst met archieven waar de persoon in voor kan komen:

Archieven met bevolkingsregistraties
Archief en toegangsnummer Inventarisnummers Soort registratie

Curaçao, Bonaire en Aruba tot 1828 (1.05.12.01)

1454-1487 Doop-, Trouw- en Begraafboeken ca. 1722-1835
  302 Rekesten om lijken te mogen begraven met  lijst van namen van rekwestranten en van overledenen, 1823-1847
  1484A en B Geboorteregisters van Portugees-Joodse jongens en meisjes in de periode van 1722-1831. Met aantekening van huwelijken en overlijden. 

Curaçao, Bonaire en Aruba na 1828 (1.05.12.02)

160-163 Rekesten om lijken te mogen begraven met  lijst van namen van rekwestranten en van overledenen, 1823-1847.
  172 Bevolkingsstaten over de periode 1838-1845. Hierin bevinden zich ook naamlijsten van plantages, tuinen en hun eigenaars.
  206 Lijst van huizen in Willemstad in de periode van 1715 (folionummer 35-41)
  313-315 Register van aangekomen en vertrokken ingezetenen en van afgegeven paspoorten 1833-1844.

Koloniën, 1814-1849 (2.10.01)

3835 Staten van overledenen in Curaçao, Bonaire en Aruba 1825-1828. Te doorzoeken via de Index Oost- en West-Indië: Overledenen 1816-1849.

Slaven mochten niet trouwen en de geboorten van kinderen werden niet geregistreerd. De Rooms-Katholieke kerk heeft echter in doopboeken Curaçaose slavenkinderen geregistreerd. Moeders en kinderen worden daarin uitsluitend bij hun voornaam genoemd. Dat biedt onvoldoende houvast om onderzoek te doen. Verantwoord genealogisch onderzoek naar individuele (gewezen) slaven is dus eigenlijk pas mogelijk nadat zij een officiële achternaam hadden gekregen. Dit was vanaf 1833 verplicht in geval van vrijlating en na de emancipatie in 1863 voor alle ex-slaven.

Bent u op zoek naar iemand die als militair gediend heeft op Curaçao? Hieronder vindt u de aanwezige bronnen bij het Nationaal Archief.

Overzicht archieven met informatie over militairen
Archiefstukken Periode Archief-inventaris Inventaris-nummers Bijzonderheden
Soldijboeken, ook van ambtenaren 1675-1794 1.05.01.03 226-232 Met index, deels op voornaam
Soldijboeken, ook van ambtenaren 1675-1894 1.05.02 121-121 Met index, deels op voornaam
Monsterrollen opvarenden WIC Guinee, St. Eustatius en Curaçao 1766 1.01.50 1286  
Nalatenschappen Militairen en ambachtslieden, werkzaam bij de vestingsbouw 1796-1828 1.05.12.01 386 Zie ook archiefinventaris 2.10.04, inventarisnummer 4158
Monsterrollen van onderofficieren en manschappen 1816-1849 2.10.01 3739-1778  
Monsterrollen van onderofficieren en manschappen 1828-1837 1.05.11.08 18-27

 

Stamboeken militairen 1815-1954 2.10.50  

Zie de inhoudsopgave op blz. 3

Nederland had in Suriname ambtenaren gestationeerd. Vanuit Den Haag en Paramaribo werden zaken als uitzending, verloven, overtochten en pensioenen geregeld. Gegevens met betrekking tot de loopbaan van de (Europese) ambtenaren in Suriname werden in stamboeken en andere registraties opgenomen. Een aantal lijsten met tractementsgegevens van ambtenaren in Suriname is bij het Nationaal Archief bewaard gebleven. U kunt zoeken via de zoekbalk hieronder.

Hieronder vindt u de bij het Nationaal Archief aanwezige bronnen.

Lijst met archiefstukken over eigendommen op Curaçao
Archiefstukken Periode Archief-inventaris Inventaris-nummers Bijzonderheden
Protocollen van notariële en secretariële akten (met testamenten, boedelbeschrijvingen, huwelijkse voorwaarden en soms transportakten 1707-1828 1.05.12.01 794-1134,
1543-1563 en 1687
Deels met index. 
Gedeponeerde besloten akten, waaronder testamenten, akten van protest en huwelijkse voorwaarden 1762-1824 1.05.12.01 1225 Index op pagina 107
Protocollen van secretariële akten, waaronder transportakten van onroerende goederen en slaven 1825-1845 1.05.12.02 808-826 en 395  
Protocollen van notariële akten 1829-1845 1.05.12.02 749-799 Index in de inventarisnummers 800-807
Archiefstukken in Wees-, onbeheerde en desolate Boedelkamers
Archiefstukken Periode Archief-inventaris Inventaris-nummers Bijzonderheden
Grootboeken 1709-1815 1.05.12.01 1240-1251 Met index
Boedelrekeningen en boedelpapieren 1787-1827 1.05.12.01 1267-1302 Deels met index; In de archiefinventaris vindt u vanaf pagina 114 een lijst met erflaters over de periode 1787-1827
Grootboeken 1816-1876 1.05.12.02 945-949 Grotendeels met index
(Klad) boedelrekeningboeken en boedelrekeningen 1818-1869 1.05.12.02 950-968 Met index; in de archiefinventaris vindt u vanaf pagina 47 een naamlijst van erflaters
Registers, venduboeken en overige bronnen
Archiefstukken Periode Archief-inventaris Inventaris-nummers Bijzonderheden
Registers van hypotheken, voornamelijk van onroerend goed en slaven 1707, 1717, 1721-1724, 1729-1845 1.05.12.01 1135-1224, 1564-1568 Deels met index
Registers van hypotheken, voornamelijk van onroerend goed en slaven 1707, 1717, 1721-1724, 1729-1845 1.05.12.02 839-857 Deels met index, zie vanaf 1828 de inventarisnummers 858-872
Venduboeken, ook bekend als veilingregisters 1779-1844 1.05.12.01 1436-1453  
Venduboeken, ook bekend als veilingregisters 1779-1844 1.05.12.02 1144-1154 Met vanaf 1816 een index op de openbare verkopingen van roerende en onroerende goederen en van slaven
Lijsten van familie- en hoofdgelden (belasting op onroerend goed en slaven) 1786-1789 1.05.01.02 225  
Belastingregister familie- en hoofdgelden 1820-1826 1.05.12.01 1399-1401, 1573-1574  
Kohieren van 1% belasting op eigendommen en bezittingen 1827-1844 1.05.12.02 1065-1085