Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nationaal Archief

Op deze website staat informatie over de (wettelijke) taken, verantwoordelijkheden en (kennis)functie van het Nationaal Archief. Voor het raadplegen van archieven en informatie over onze culturele activiteiten kunt u terecht op www.gahetna.nl.

Nieuws- en persberichten

 • Nieuws
  2 augustus 2016
  Op donderdagmiddag 22 september organiseert het Nationaal Archief samen met Waterschap De Brabantse Delta een bijeenkomst van het Kennisnetwerk Actieve Openbaarheid. Tijdens de sessie staan de kansen en kanttekeningen bij actieve openbaarheid van toezicht- en handhavingsinformatie centraal.
 • Nieuws
  4 augustus 2016
  Op 5 en 19 juli is het een levendige bedoening op de expertmeetings Ketensamenwerking, Privacy en Archivering in het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs in Den Haag. Niet alleen vanwege de interessante presentaties, maar vooral ook door de actieve, enthousiaste deelname van de aanwezigen. De bijeenkomsten zijn een initiatief van het Kennisnetwerk Actieve Openbaarheid van het Nationaal Archief.
Inhoud syndiceren
 • Informatiebeheer en archiefvorming

  Tijdens de uitvoering van werkprocessen ontstaan binnen elke organisatie archiefbescheiden.

 • Waardering en selectie

  Overheidsorganen zijn op grond van de Archiefwet 1995 verplicht in een selectielijst vast te leggen welke archiefbescheiden in aanmerking komen voor bewaring en welke voor vernietiging.

 • Overbrenging en vervreemding

  Overheidsorganisaties moeten hun archiefstukken na twintig jaar overdragen aan het Nationaal Archief.

 • Openbaarheid en toegankelijkheid

  Openbaarheid van overheidsinformatie is een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van een democratische rechtstaat.