Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nationaal Archief

Op deze website staat informatie over de (wettelijke) taken, verantwoordelijkheden en (kennis)functie van het Nationaal Archief. Voor het raadplegen van archieven en informatie over onze culturele activiteiten kunt u terecht op www.gahetna.nl.

Nieuws- en persberichten

 • Nieuws
  11 mei 2015
  Hoe bepaalt een overheidsorganisatie welke informatie bewaard moet blijven en welke vernietigd moet worden? En hoe houd je daarbij rekening met de verschillende belangen bij overheidsinformatie? Op 11 mei kreeg Marjan Hammersma – directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW – de primeur met het antwoord. Zij ontving uit handen van de algemene rijksarchivaris Marens Engelhard...
 • Nieuws
  8 mei 2015
  Maandag 18 mei organiseren Pakhuis de Zwijger, team Doe-democratie, team Open Overheid en team Agenda Lokale Democratie van het ministerie van BZK en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (ICTU) het ‘Doe Open! Festival. Het festival kent een gevarieerd programma. Diverse sprekers belichten vanuit hun expertise het onderwerp Open Overheid. 
Inhoud syndiceren
 • Archieven in een depot

  Tijdens de uitvoering van werkprocessen ontstaan binnen elke organisatie archiefbescheiden.

 • Restauratiewerkzaamheden

  Overheidsorganen zijn op grond van de Archiefwet 1995 verplicht in een selectielijst vast te leggen welke archiefbescheiden in aanmerking komen voor bewaring en welke voor vernietiging.

 • Overbrenging van een dossier

  Overheidsorganisaties moeten hun archiefstukken na twintig jaar overdragen aan het Nationaal Archief.

 • Archiefstukken bestuderen in het Nationaal Archief

  Openbaarheid van overheidsinformatie is een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van een democratische rechtstaat.