Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nationaal Archief

Op deze website staat informatie over de (wettelijke) taken, verantwoordelijkheden en (kennis)functie van het Nationaal Archief. Voor het raadplegen van archieven en informatie over onze culturele activiteiten kunt u terecht op www.gahetna.nl.

Nieuws- en persberichten

 • Nieuws
  26 mei 2015
  Het DoeOpen! Festival op 18 mei stond in het teken van de doe-democratie, Open Overheid, lokale democratie en financiële transparantie; de 4 programmalijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Tijdens de ‘Pressure Cooker Actieve Openbaarheid’ hield de algemene rijksarchivaris Marens Engelhard een boeiend betoog over de kansen, problemen en voorwaarden van...
 • Nieuws
  11 mei 2015
  Hoe bepaalt een overheidsorganisatie welke informatie bewaard moet blijven en welke vernietigd moet worden? En hoe houd je daarbij rekening met de verschillende belangen bij overheidsinformatie? Op 11 mei kreeg Marjan Hammersma – directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW – de primeur met het antwoord. Zij ontving uit handen van de algemene rijksarchivaris Marens Engelhard...
Inhoud syndiceren
 • Archieven in een depot

  Tijdens de uitvoering van werkprocessen ontstaan binnen elke organisatie archiefbescheiden.

 • Restauratiewerkzaamheden

  Overheidsorganen zijn op grond van de Archiefwet 1995 verplicht in een selectielijst vast te leggen welke archiefbescheiden in aanmerking komen voor bewaring en welke voor vernietiging.

 • Overbrenging van een dossier

  Overheidsorganisaties moeten hun archiefstukken na twintig jaar overdragen aan het Nationaal Archief.

 • Archiefstukken bestuderen in het Nationaal Archief

  Openbaarheid van overheidsinformatie is een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van een democratische rechtstaat.