Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nationaal Archief

Op deze website staat informatie over de (wettelijke) taken, verantwoordelijkheden en (kennis)functie van het Nationaal Archief. Voor het raadplegen van archieven en informatie over onze culturele activiteiten kunt u terecht op www.gahetna.nl.

Nieuws- en persberichten

 • Nieuws
  8 december 2016
  De Handreiking Vervanging Archiefbescheiden is een basis voor en naslagwerk bij het proces van vervanging van archiefmateriaal (van papier naar digitaal). De 2.0-versie ervan is nu beschikbaar. Naast enkele verbeteringen zijn ook aanvullingen opgenomen over de uitzonderingen op vervanging en het bepalen van beeldkwaliteit. De belangrijkste verandering ten opzichte van de eerste versie uit 2014 is...
 • Nieuws
  5 december 2016
  Onder de vlag van Archief 2020 hebben overheidsorganisaties samen nieuwe instrumenten en voorzieningen voor informatiebeheer gerealiseerd, is het bewustzijn van het belang van betrouwbare informatie gegroeid en hebben veel instellingen en professionals nieuwe kennis en leerzame ervaringen opgedaan. Op 1 december werd het innovatieprogramma Archief 2020 feestelijk afgesloten. Maar dat...
Inhoud syndiceren
 • Informatiebeheer en archiefvorming

  Tijdens de uitvoering van werkprocessen ontstaan binnen elke organisatie archiefbescheiden.

 • Waardering en selectie

  Overheidsorganen zijn op grond van de Archiefwet 1995 verplicht in een selectielijst vast te leggen welke archiefbescheiden in aanmerking komen voor bewaring en welke voor vernietiging.

 • Overbrenging en vervreemding

  Overheidsorganisaties moeten hun archiefstukken na twintig jaar overdragen aan het Nationaal Archief.

 • Openbaarheid en toegankelijkheid

  Openbaarheid van overheidsinformatie is een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van een democratische rechtstaat.