Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nationaal Archief

Op deze website staat informatie over de (wettelijke) taken, verantwoordelijkheden en (kennis)functie van het Nationaal Archief. Voor het raadplegen van archieven en informatie over onze culturele activiteiten kunt u terecht op www.gahetna.nl.

Nieuws- en persberichten

 • Nieuws
  26 mei 2016
  Op 18 mei deelden de ‘adviseurs digitale informatie’ (ADI’s) van 7 archiefinstellingen hun ervaringen met het Toepassingsprofiel metadatering lokale overheden (TMLO). In het Utrechts Archief wisselden de deelnemers praktische tips uit en stelden – kritische! - vragen aan het Nationaal Archief, beheerder van het TMLO. Conclusie? Goed dat TMLO er is, maar het is (nog?) geen one size fits all....
 • Nieuws
  17 mei 2016
  Op 5 april hebben de Raad voor Cultuur en de Raad voor het openbaar bestuur het rapport ‘Het Puberbrein van de Overheid’ aangeboden aan minister Bussemaker. Daarin constateren zij dat overheidsorganisaties hun informatie niet op orde hebben. Daar hebben zij niet alleen zelf last van, ook burgers, bedrijven en instanties. Wanneer overheden met elkaar of met maatschappelijke organisaties in ketens...
Inhoud syndiceren
 • Informatiebeheer en archiefvorming

  Tijdens de uitvoering van werkprocessen ontstaan binnen elke organisatie archiefbescheiden.

 • Waardering en selectie

  Overheidsorganen zijn op grond van de Archiefwet 1995 verplicht in een selectielijst vast te leggen welke archiefbescheiden in aanmerking komen voor bewaring en welke voor vernietiging.

 • Overbrenging en vervreemding

  Overheidsorganisaties moeten hun archiefstukken na twintig jaar overdragen aan het Nationaal Archief.

 • Openbaarheid en toegankelijkheid

  Openbaarheid van overheidsinformatie is een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van een democratische rechtstaat.