Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nationaal Archief

Op deze website staat informatie over de (wettelijke) taken, verantwoordelijkheden en (kennis)functie van het Nationaal Archief. Voor het raadplegen van archieven en informatie over onze culturele activiteiten kunt u terecht op www.gahetna.nl.

Nieuws- en persberichten

 • Nieuws
  28 augustus 2015
  Vanaf nu kunnen archivarissen (in opleiding) zich inschrijven voor de F.J. Duparc-prijs. Deze aanmoedigingsprijs wordt eens in de 3 jaar ter beschikking gesteld voor de meest waardevolle bijdrage op het gebied van archiefwetenschap of het archiefrecht in de voorafgaande drie jaar. De winnaar ontvangt 2000 euro.
 • Nieuws
  24 augustus 2015
  Het Nationaal Archief werkt aan een nieuwe website. Wij willen graag uw mening horen over de huidige website en uw bijdrage meenemen in de nieuw te bouwen website.
Inhoud syndiceren
 • Informatiebeheer en archiefvorming

  Tijdens de uitvoering van werkprocessen ontstaan binnen elke organisatie archiefbescheiden.

 • Waardering en selectie

  Overheidsorganen zijn op grond van de Archiefwet 1995 verplicht in een selectielijst vast te leggen welke archiefbescheiden in aanmerking komen voor bewaring en welke voor vernietiging.

 • Overbrenging en vervreemding

  Overheidsorganisaties moeten hun archiefstukken na twintig jaar overdragen aan het Nationaal Archief.

 • Openbaarheid en toegankelijkheid

  Openbaarheid van overheidsinformatie is een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van een democratische rechtstaat.