Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Afspraken over metadata voor een beter TMLO

In het najaar van 2016 is gestart met de ontwikkeling van een Informatiemodel TMLO. Het model is een verdere uitwerking van het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) en heeft als doel nadere afspraken te maken over de invulling van metadata-elementen van TMLO. De afspraken worden geformuleerd met en getoetst door de sector en leveranciers.

Waarom? Het antwoord is eigenlijk heel logisch, vertelt Wout van der Reijden, gedelegeerd opdrachtgever TMLO van het Nationaal Archief: “Nadere afspraken dragen bij aan een meer eenduidige interpretatie van het TMLO en de metadata-elementen. Dit komt tegemoet aan de wensen van de gebruikers van TMLO, zoals archiefinstellingen, overheidsorganisaties, maar ook leveranciers. Want het maakt TMLO beter toepasbaar.”

Gedragen informatiemodel

Die afspraken gaan over technische en inhoudelijke keuzes, maar ook om een inventarisatie van de metadata-elementen die op de verschillende aggregatieniveaus worden verwacht. Het project levert als resultaat een concept-informatiemodel op dat na een uitgebreide revisieronde onder de doelgroep  wordt vastgesteld door een standaardisatieraad. “Die revisieronde wordt zo breed mogelijk uitgezet. Iedereen die geïnteresseerd is kan er op reageren.”

Workshops

Om input te verkrijgen voor het informatiemodel zijn in het najaar van 2016 TMLO-workshops gehouden met archief- en informatieprofessionals en leveranciers. 

In het vervolg op dit project wordt in 2017 ook een uitwisselingsformaat (dit regelt hoe informatie wordt uitgewisseld tussen systemen) ontwikkeld, gebaseerd op het informatiemodel TMLO.

Informatie over het project Informatiemodel TMLO (incl. tussenresultaten) staat op het kennisplatform metadata.Nadere informatie over de revisieronde volgt. Houd hiervoor deze website en/of het kennisplatform in de gaten.