Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Duurzame toegankelijkheid krijgt plek in NORA

Sinds donderdag 17 maart jl. is duurzame toegankelijkheid een thema binnen de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur). Herriët Heersink, NORA en Diana Teunissen, Nationaal Archief, tekenden een overeenkomst, waarin deze samenwerking is vastgelegd. De samenwerking biedt de mogelijkheid al bij de inrichting van de informatiesystemen de voorwaarden te formuleren die nodig zijn om informatie duurzaam toegankelijk te houden. Architecten, projectleiders en ontwerpers van de systemen bij de overheid weten nu wat ze daarvoor moeten doen, “Digitale duurzaamheid by design” krijgt betekenis. 

Kaders

De NORA biedt de kaders voor de inrichting van de digitale dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven. Ze bevat principes zoals "eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik". Dit betekent dat de burger maar één keer zijn gegevens aan de overheid hoeft te geven en niet steeds opnieuw. Het nieuwe normenkader voor Duurzame toegankelijkheid (DUTO) wordt een belangrijk onderdeel van het NORA-thema

Duurzame toegankelijkheid

Met het tekenen van de overeenkomst wordt het Nationaal Archief de adoptieouder van het thema ‘Duurzame Toegankelijkheid’. De duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie is al tientallen jaren een probleem.

Heersink is blij dat het Nationaal Archief zich wil opwerpen als hoeder van duurzame toegankelijkheid: "Op die manier werken architecten, beleidsmakers en archivarissen samen aan het digitale geheugen van de digitale overheid. Of we nu via apps, mobieltjes, ipads  of op computers gegevens uitwisselen, door goede afspraken te maken over het behoud van content en context kunnen we hopelijk ook in de toekomst een compleet beeld van ons rijke verleden na de 20ste eeuw behouden.”

Meedenken over digitale duurzaamheid of opmerkingen over het normenkader Duurzame toegankelijkheid? Ga naar de DUTO-wiki. Meedenken over architectuur? Dat kan via het Kennisplatform Architectuur.