Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Evaluatie e-Depotaansluiting Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief (NHA) is het eerste Regionaal Historisch Centrum (RHC) waarbij, op basis van een hogere versie van de software en een nieuw inrichtingsschema (TopX2), het e-Depot in productie is genomen. Op dinsdag 10 februari hebben zo’n 60 medewerkers van RHC’s, het NHA en het Nationaal Archief dit feit gevierd en geëvalueerd. 

Winst behalen door goede voorbereiding

Met pittige vragen werden 8 directbetrokkenen bevraagd over dit aansluittraject; over de successen en de valkuilen, en de laatste hobbels die genomen moesten worden om de live-datum van 19 januari succesvol te behalen. Een algemene conclusie is dat RHC’s in aansluittrajecten meerwaarde kunnen halen uit de voorbereiding. De keuze van de collectie, de mapping (metadatering), kwaliteitsaspecten en het gebruik van digitale hulpmiddelen kunnen eerder en breder worden toepast. Hierdoor wordt het werkelijke aansluiten en inlezen makkelijker en beter (minder foutgevoelig). De leermomenten zijn samengevat in een illustratie van Denkschets.nl. (Zie 'Foto's'.)

Met de aansluiting van het Noord-Hollands Archief op het e-Depot heeft het Nationaal Archief een stap gezet in het uitrollen van de landelijke infrastructuur voor archieven.