Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nationaal Archief sluit overeenkomst met Pictoright over auteursrechten op foto's

Erfgoedinstellingen gaan er in toenemende mate toe over hun foto-collecties te digitaliseren. Om met gedigitaliseerd fotomateriaal een zo breed mogelijk publiek te bereiken, kiezen veel van hen voor het online beschikbaarstellen ervan. Maar daar wringt veelal de schoen. Beelden online beschikbaar stellen kan namelijk niet altijd zomaar. Immers, achter de fotocollecties gaan vaak duizenden verschillende fotografen en fotopersbureaus schuil, ofwel: auteursrechthebbenden.

Oplossing voor achterhalen auteursrechten

Voor een grootschalig digitaliseringsproject van audiovisueel erfgoed als Beelden voor de Toekomst, blijkt het ondoenlijk om van alle foto’s de rechthebbenden telkens individueel te achterhalen. Daarom hebben het Nationaal Archief en Beelden voor de Toekomst gezocht naar een oplossing om de gedigitaliseerde fotocollectie toch online beschikbaar te kunnen stellen. Die oplossing is gevonden in het sluiten van een generieke overeenkomst met Pictoright, de collectieve beheersorganisatie voor fotografen en andere professionele beeldmakers in Nederland.

Generieke overeenkomst Nationaal Archief en Pictoright

Op 10 december aanstaande sluit het Nationaal Archief een overeenkomst met Pictoright. Deze overeenkomst maakt het mogelijk om ook delen van de collectie, waarvan de rechten niet bij het Nationaal Archief berusten of waarvan de auteursrechthebbenden niet bekend zijn, online te kunnen tonen, zonder daarbij de belangen van de betrokken rechthebbenden te schaden. Op die manier kunnen bijna honderdduizend historische foto’s voor iedereen gratis online toegankelijk worden gemaakt in de Beeldbank van het Nationaal Archief.

Symposium

Rondom de ondertekening van de overeenkomst van het Nationaal Archief met Pictoright organiseert Beelden voor de Toekomst een symposium. De totstandkoming, inhoud en reikwijdte van de overeenkomst zullen centraal staan op deze conferentie. Daarbij worden de onderwerpen telkens vanuit drie verschillende gezichtspunten belicht: vanuit de erfgoedsector, vanuit de rechthebbenden en vanuit een juridische invalshoek. Tijdens de bijeenkomst komen vragen aan de orde, zoals: Wat houdt de overeenkomst precies in?, Waarvan vrijwaart de overeenkomst de erfgoedinstelling? en Hoe worden auteursrechten van individuele rechthebbenden gewaarborgd?

Het symposium is daarnaast ook bedoeld om te discussiëren over de mogelijkheden die het auteursrecht biedt bij het online beschikbaarstellen van historische fotocollecties. Uiteraard staat daarbij het belang van een zo goed mogelijk beheer, behoud en conservering van het Nederlandse fotografische erfgoed voorop.

Informatie en aanmelding

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 10 december 2010 tussen 14.00 en 17.00 uur in het auditorium van het Nationaal Archief te Den Haag.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een email te sturen naar info@beeldenvoordetoekomst.nl Let wel: het aantal plaatsen is beperkt.