Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Standaardisatieraad voor beheer, advies en ontwikkeling kennisproducten

Het Nationaal Archief heeft een Standaardisatieraad opgericht. De raad adviseert over de relevantie en juiste toepassing van kennisproducten die bijdragen aan de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. Denk aan normen, methodes en handreikingen over wat overheidsorganisaties kunnen doen om hun informatie meer duurzaam toegankelijk te maken. Op 9 maart vond de eerste bijeenkomst plaats.

De Standaardisatieraad streeft niet alleen naar meer bekendheid met deze kennisproducten bij overheidsorganisaties, maar ook naar de toepasbaarheid en het daadwerkelijke gebruik ervan. Alles ter bevordering van duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. 

Belangenbehartiging en advies

De leden van de standaardisatieraad behartigen de belangen van organisaties die gebruik maken van deze producten. De raad  bevordert  ontwikkeling van nieuwe kennis en instrumenten. Daarnaast  adviseren de leden het Nationaal Archief op strategisch niveau over nut en noodzaak van nieuwe kennisproducten.

Deelnemers

De Standaardisatieraad staat onder voorzitterschap van de algemene rijksarchivaris Marens Engelhard. Tom Leenders van het Nationaal Archief is secretaris. De raad bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de hele overheid en archiefinstellingen. De leden acteren op directie- en/of CIO-niveau (chief information officer) met ervaring in het primaire proces.

Momenteel nemen de volgende organisaties deel: de Rijksdienst Wegverkeer en het  Kadaster, de ministeries Veiligheid & Justitie en Binnenlandse Zaken, gemeente Haarlem, Provincie Friesland, Waterschap Rijnland, Schieland, Krimpenerwaard, Archief Eemland (Amersfoort) en het Gelders Archief.