Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Jaarlijkse ISO-bijeenkomst: samenwerking, strategie en revisies

  Door technische ontwikkelingen op het gebied van recordsmanagement, kan er behoefte in het veld ontstaan aan nieuwe ISO-standaarden voor informatie- en archiefmanagement. Hoe speel je hier als ISO-commissie het beste op in? Door zelf standaarden te ontwikkelen, al dan niet in samenwerking met andere ISO-domeinen (zoals architectuur, informatiebeveiliging)? Of is het beter om te kijken wat andere domeinen aan standaarden (gaan) ontwikkelen en hier bijvoorbeeld de samenwerking mee op te zoeken? Tijdens de 33e plenaire bijeenkomst van ISO-commissie TC46/SC11 is besloten een assessmentinstrument te ontwikkelen. Hiermee kan de commissie beter bepalen welke strategie het beste resultaat oplevert. 

 • Het Nationaal Archief genomineerd voor International Design Award

  In februari 2017 opende het Nationaal Archief de tentoonstelling De wereld van de VOC.

 • Informatieoverzicht Neerhalen Vlucht MH17

  Het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014 heeft de gehele Nederlandse samenleving geraakt. Daarom is het van belang alle beschikbare informatie hierover goed en duurzaam te bewaren.

 • Bijeenkomst Rijk aan Informatie: “Archiveren gaat niet vanzelf”

  Overal groeit het besef dat we (digitale) informatie goed moeten bewaren, zodat hij bruikbaar is en blijft. Samen oplossingen en methodes bedenken is dan ook van wezenlijk belang. Dit concludeerde Marjan Hammersma, SG van OCW op 22 juni tijdens de 2e bijeenkomst Kennisnetwerk Rijk aan Informatie. De belangstelling was groot. Ondanks de tropische temperaturen zat de zaal vol met collega’s van diverse ministeries en agentschappen. Aan de hand van haar eigen ervaring zette de SG het thema en doel van de middag helder uiteen. Ze benoemde dat we allemaal gretig gebruik maken van de moderne middelen, maar over behoud van die informatie eigenlijk tot nu toe niet goed nadachten.

 • Rapport ‘Open, openbaar, organiseren? Digitalisering en openbaarheid archieven’ nu online

  Lang werd aangenomen dat de openbaarheidsfunctie van archieven in het huidige, digitale tijdperk niet veel zou veranderen. Inmiddels lijkt het tegendeel waar: digitalisering heeft een grote invloed op de openbaarheidsfunctie. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen publiceert het Nationaal Archief het rapport Open, openbaar, organiseren? Digitalisering en openbaarheid archieven. Het rapport dient als basis, maar vooral ook als stimulans voor nader onderzoek naar de invloed van digitalisering op de openbaarheidsfunctie van archieven.

 • Reinwardt-studenten onderzoeken kennisplatforms

  Op 9 en 23 mei verzorgde het Nationaal Archief 2 werksessies voor de leertaak archiefinnovatie, onderdeel van de Reinwardt Academie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Aan de hand van theorie en praktijk, bestudeerden 10 studenten vraagstukken, ingebracht door de ‘aanjagers’ van de kennisplatforms Preservation (9 mei) en Openbaarheid (23 mei). "Het is heel interessant om te zien hoe divers het archiefveld is en ook op hoeveel van die gebieden mensen bezig zijn met innovatie en samenwerking", aldus een van de deelnemende studenten. 

 • Cursus Leren Preserveren succesvol getest

  In april en mei 2017 testte een eerste groep cursisten de cursus Leren Preserveren. Deze cursus is ontwikkeld vanuit het netwerk digitaal erfgoed (NDE). Medewerkers van collectiebeherende instellingen kunnen er de basisvaardigheden opdoen voor het duurzaam opslaan, beheren en toegankelijk houden van digitaal erfgoed. In oktober start de eerste reguliere groep cursisten. Deelnemers kunnen kiezen voor de online zelfstudievariant of de volledige cursusvariant.

 • Nationaal Archief van toegankelijk naar open

  Begin 2017 werd het open-databeleid van het Nationaal Archief herijkt. Belangrijk onderdeel daarin is het nog verder afschalen van de nog aanwezige Creative Commons open data licenties naar een Creative Commons Open Data Waiver.  Deze nieuwe stap sluit aan bij de beleidsdoelstelling data zo open mogelijk beschikbaar te stellen zonder onnodige drempels en belemmeringen. Welke stappen heeft het Nationaal Archief de afgelopen jaren gezet waarin die data van toegankelijk naar open is verschoven? 

 • Handelingen Tweede Kamer in samenhang raadpleegbaar

  Het Nationaal Archief voert samen met de Tweede Kamer en met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) een project uit om de digitale Handelingen in documentvorm en in audiovisuele vorm te koppelen en samen duurzaam toegankelijk te maken. In het project is een werkwijze uitgedacht om de verschillende typen archiefmaterialen in samenhang ter beschikking te kunnen stellen. De documenten worden beheerd door het Nationaal Archief en het AV-materiaal staat bij NIBG. 

 • Informatiebijeenkomst Webarchivering en Sociale media

  Het archiveren van websites en uitingen op sociale media, hoe doe je dat? Op donderdagmiddag 29 juni (14.00-16.30) houden wij bij het Nationaal Archief een bijeenkomst om hierover te sparren. De input gebruiken we