Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • MARA: hulp bij het inrichten, toetsen of bijstellen van architectuur

  Het Nationaal Archief heeft samen met Regionaal Historische Centra (RHC’s) een Model Architectuur Rijks Archiefinstellingen (MARA) opgesteld. Dit model kan organisaties helpen om hun architectuur in te richten, te toetsten of bij te stellen.

 • Open je collectie: doe mee aan het Open Cultuur Data Lab

  Het Open Cultuur Data Lab, een van de projecten in het onderdeel Competentieontwikkeling van het werkpakket Netwerk Digitaal Erfgoe

 • Kennisplatforms versterken de kennisfunctie

  Samen met zorgdragers en informatie- en archiefprofessionals heeft het Nationaal Archief een Kennis- en Innovatieagenda opgesteld. Dit om gezamenlijk belangrijke vraagstukken op te pakken die bijdragen aan het versterken van de kennisfunctie van de archiefsector. Voor de 12 belangrijkste onderwerpen uit deze agenda worden kennisplatforms ingesteld waar enthousiaste betrokkenen kennis kunnen ontwikkelen en delen rond een voor de archiefsector belangrijk thema.

 • Actieve openbaarheid: kansen en kanttekeningen

  Een open overheid maakt actief openbaar. Maar hoe, en wat zijn daarbij de kansen en kanttekeningen? Deze vragen stonden centraal tijdens het Kennisnetwerk Actieve Openbaarheid op 11 februari, een bijeenkomst van het Nationaal Archief en het Leer- en Expertisecentrum Open Overheid. Ruim 50 informatieprofessionals namen deel aan de bijeenkomst en deelden kennis en ervaringen met elkaar over (actieve) openbaarheid.

 • Draaiboek voor aansluiten op e-Depot NA

  Regionaal Historische Centra (RHC’s), kerndepartementen en andere centrale rijksorganen gebruiken de e-Depot voorziening van het Nationaal Archief om hun informatie duurzaam toegankelijk te beheren. Hoe dat in zijn werk gaat, staat in een draaiboek

 • Eerste gearchiveerde websites en powerpoints beschikbaar

  Het Nationaal Archief archiveert steeds meer ‘digital born’ informatie. Dat zijn bestanden die meteen digitaal zijn gemaakt, op de computer. De eerste ‘digital born’ bestanden zijn nu ook beschikbaar voor publiek. Dat zijn bijvoorbeeld pdf’s, websites, powerpointpresentaties en wordbestanden. 

 • Vindbaar, authentiek, beschikbaar, volledig en interpreteerbaar

  Dat duurzaam toegankelijke overheidsinformatie (DUTO) belangrijk is bewijst de actualiteit. Denk aan het bonnetje van Teeven en de mails van VWS en de gemeente Utrecht over loktieners. Maar wanneer is overheidsinformatie duurzaam toegankelijk? En hoe regelt u dat goed? Daarover ging de workshop van Marens Engelhard (algemene rijksarchivaris) en Erik Saaman (Projectleider DUTO) op het iBestuur Congres van 20 januari. 

 • Kennis delen over openbaarheid

  Bent u geïnteresseerd in openbaarheid? Wilt u op de hoogte blijven van wat er speelt rond privacyregelgeving, de Wet hergebruik, open data en meer? En zien welke bijeenkomsten er zijn over deze onderwerpen? Meldt u zich dan aan voor het nieuwe Kennisplatform Openbaarheid.

 • Gezamenlijke kennisontwikkeling over preservation van start

  Op donderdag 28 januari vond bij het Noord-Hollands Archief de startbijeenkomst plaats van het Kennisplatform Preservation. Archiefcollega’s vanuit het hele land slaan de handen ineen. Samen gaan zij vorm geven aan de verdere kennisontwikkeling op het terrein van preservation van (digitaal) archief. Wilt u meedoen, meldt u zich dan nu aan

 • Conclusies rapport Digitale Archivering Onderzoeksdata

  Er bestaat onduidelijkheid over de juridische status van onderzoeksdata en de reikwijdte van de Archiefwet. Daardoor zijn op de lange termijn beheer, behoud en beschikbaarstelling van onderzoeksdata niet helder genoeg belegd.