Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Bunkerarchief digitaal beschikbaar

  Een belangrijk gedeelte van het Bunkerarchief is gedigitaliseerd. Maar liefst 9713 scans van tekeningen en kaarten zijn tot in detail online te bekijken.

 • Schudden voor gebruik

  Het Nationaal Archief is deelnemer in het netwerk Digitaal Erfgoed. Hierin bundelen 5 grote landelijke erfgoedinstellingen hun krachten om digitaal erfgoed voor iedereen beter houdbaar en zichtbaar en makkelijker bruikbaar te maken. Daarvoor is een nationale strategie digitaal erfgoed opgesteld.

 • Nationaal Archief en Koninklijke Bibliotheek zetten samenwerking met Wikipedia voort

  Het afgelopen jaar haalden de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief als eerste Nederlandse erfgoedinstellingen een Wikipedian-in-Residence in huis. 

 • APE: grootste platform voor content Nederlandse archiefinstellingen

  Het Archieven Portaal Europa (APE)  bevat al meer dan 58 miljoen bestanddeelbeschrijvingen van ruim 800 Europese archiefinstellingen. Op 10 december is een nieuwe Nederlandse mijlpaal bereikt met het aansluiten van de 3 Noordelijke archiefnetten: het Drents Archiefnet, het Fries Archiefnet en het Groninger Archiefnet. Het Archieven Portaal Europa is nu hét platform waar de content van de meeste Nederlandse archiefinstellingen wordt verzameld en gepubliceerd.

 • Nationaal Comité 4 en 5 mei draagt archief over

  Op 8 december 2014 heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei zijn archief overgedragen aan het Nationaal Archief. Het archief laat de geschiedenis zien van herdenken en vieren in Nederland.

 • Ruslandgids: bronnenoverzicht 1200-1991

  Rusland en Nederland delen een eeuwenlang verleden. Bewijzen hiervoor zijn terug te vinden in de archieven van beide landen. Sinds enige tijd is een digitaal overzicht beschikbaar van duizenden Nederlandse archiefbronnen over de relatie tussen Nederland en Rusland: de Ruslandgids.

 • Ketelaarlezing: Big Data Grand Challenges

  Het Nationaal Archief en de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland organiseerden op 10 december 2014 de 12e Ketelaarlezing. Dit jaar werd de lezing gehouden door José van Dijck onder de titel: Big Data, Grand Challenges. Over digitalisering en het geesteswetenschappelijk onderzoek.

 • Het Nationaal Archief genomineerd voor de European Museum of the Year Award 2015

  Het publiekscentrum van het Nationaal Archief en de tentoonstelling Het geheugenpaleis zijn genomineerd voor de European Museum of the Year Award 2015.

 • Publicatie Tenderned.nl: oriëntatie op aanschaf van collectiebeheersysteem

  Op maandag 24 november 2014 heeft het Nationaal Archief ter oriëntatie op een eventueel inkooptraject voor de aanschaf van een collectiebeheersysteem een consultatiedocument geplaatst op Tenderned.

 • eDepot belangrijke component in pilot NHA-Haarlem

  Het is efficiënt, mogelijk en financieel verantwoord om digitale dossiers van de gemeente Haarlem al direct na afsluiting op te nemen in het digitale depot van het Noord-Hollands Archief (NHA). Zo luidt de conclusie van het onderzoek ‘Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem’ dat het NHA op 17 november met gepaste trots aan zo’n 100 deelnemers presenteerde. Het NHA maakte voor deze pilot gebruik van het eDepot – het digitale depot van het Nationaal Archief.