Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Mid-term review Archiefconvenant

  De mid-term review Archiefconvenant van de programma’s Archief 2020 en Archiefinnovatie Decentrale Overheden (AIDO) is afgerond. Het rapport zet de resultaten van de programma’s af tegen de gestelde doelen (gerelateerd aan het Archiefconvenant en de bestuurlijke Innovatieagenda): Hoe staat het met de uitvoering van het Archiefconvenant 2012-2016? Wat is tot nu toe bereikt? En waar liggen behoeften en kansen? Ruim 200 betrokkenen zijn hierover bevraagd. De review is in opdracht van de algemene rijksarchivaris Marens Engelhard uitgevoerd door onderzoeksbureau Ecorys.

 • Vacature Fellowship VOC

  Het Nationaal Archief zoekt vanaf het najaar van 2015 naar een kandidaat voor een fellowship met als centrale thema het VOC-archief.

 • Nieuwe ISO-website voor archief-/informatienormen

  De nieuwe website van ISO TC46/SC11 is online; de website van de commissie waarin het Nationaal Archief actief is in het mede-ontwikkelen van ISO-producten voor de archief- en informatiesector (zoals de revisie van ISO 15489-1).

 • Summerschool Archief 2020: oplossingsrichtingen duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie

  Voor de tweede keer organiseert Archief 2020 een Summerschool: op 14 september 2015 in Amersfoort en op 21 september 2015 in Den Bosch.

 • Start inschrijving F.J. Duparc-prijs

  Vanaf nu kunnen archivarissen (in opleiding) zich inschrijven voor de F.J. Duparc-prijs. Deze aanmoedigingsprijs wordt eens in de 3 jaar ter beschikking gesteld voor de meest waardevolle bijdrage op het gebied van archiefwetenschap of het archiefrecht in de voorafgaande drie jaar. De winnaar ontvangt 2000 euro.

 • Zomeravondgesprek Versterking Kennisfunctie Archiefsector

  Op 20 augustus organiseerde de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) met het Nationaal Archief de zomeravond ‘Versterking kennisfunctie archiefsector’. Achttien vertegenwoordigers van rijks-, gemeente- en provinciale archieven en  archiefopleidingen namen deel. 

 • Koninklijke trein naar tentoonstelling 24 uur met Willem

  Het Nationaal Archief organiseert in het kader van 200 jaar Koninkrijk van 28 augustus 2015 t/m 17 juli 2016 een tentoonstelling over koning Willem I. 

 • NCDD: De oogst van een jaar samenwerken aan duurzame toegankelijkheid

  De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) organiseert op 17 september De oogst van een jaar samenwerken.

 • 2e Internationale APEx-conferentie voor een digitale archieftoekomst

  Van 7 t/m 9 september vindt in Boedapest de conferentie ‘Samenwerken en netwerken voor een digitale archieftoekomst. Duurzame vooruitzichten door het Archives Portal Europe’ plaats. Op de driedaagse bijeenkomst worden niet alleen uitkomsten en resultaten van 6 jaar internationale, professionele samenwerking besproken, maar ook kansen, uitdagingen, oplossingen en ideeën voor de nabije toekomst verkend. 

 • Het Utrechts Archief sluit aan op e-Depot

  Op 9 juli is Het Utrechts Archief aangesloten op het e-Depot van het Nationaal Archief. Na het Noord-Hollands Archief en het Historisch Centrum Overijssel is dit het derde Regionale Historische Centrum dat aansluit.