Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Save the date: Openbaarheid versus privacy

  Een open, transparante overheid is van groot belang in een democratische samenleving. Archieven leveren een bijdrage aan die open en transparante overheid. Sommige informatie kan echter niet direct volledig openbaar worden gemaakt. Denk aan informatie van inlichtingendiensten, maar ook informatie over nog levende personen.

 • 21 mei: Kick-off Kennis- én Doenetwerk Actieve Openbaarheid

  Een kennis- én doenetwerk Actieve Openbaarheid, dat initiëren het Nationaal Archief en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid. Het netwerk biedt een plek waar kennis en kunde op het gebied van actieve openbaarheid samenkomen. De nadruk ligt op doen; het netwerk wordt gekoppeld aan concrete pilots en projecten die passen bij de ambities van de deelnemers.

 • Samenwerken aan NORA-thema Digitale Duurzaamheid

  Archief 2020, het Nationaal Archief en ICTU gaan samenwerken aan het thema Digitale Duurzaamheid van de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur). Het NORA-thema Digitale Duurzaamheid biedt handvatten aan ICT-architecten om in hun projecten duurzame toegankelijkheid van digitale informatie te waarborgen. De geplande einddatum voor het project is 1 december 2015.

 • Nieuw archiefmateriaal Eerste Kamer raadpleegbaar bij Nationaal Archief

  De Eerste Kamer droeg maandag 13 april haar archief over de periode 1986-2000 over aan het Nationaal Archief. De Griffier van de Eerste Kamer Geert Jan Hamilton en algemeen rijksarchivaris Marens Engelhard tekenden in het gebouw van het Nationaal Archief de formele overdracht. Hiermee wordt 180 meter archief vanuit de Eerste Kamer toegevoegd aan het bestaande archief. De laatste overdracht vanuit de Eerste Kamer was in 1999; toen werd het archief over de periode 1945-1985 overgedragen.

 • Bètaversie DUTO nu beschikbaar

  Donderdag 26 maart is het Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO) in een bètaversie aangeboden aan het Tactisch Beraad, het afstemmingsplatform voor de producten die het Nationaal Archief ontwikkelt voor de duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie. 

 • Oproep: Review Handreiking Vervanging Archiefbescheiden

  De Handreiking Vervanging Archiefbescheiden is ruim een jaar in gebruik. Het instrument heeft al veel reacties opgeroepen die een nadere uitleg en mogelijk een actualisatie ervan rechtvaardigen. Om te bepalen of en op welke punten verduidelijking, aanvulling en/of herziening van de Handreiking nodig is, wordt de komende weken een review uitgevoerd op de inhoud en het gebruik. 

 • Evaluatie e-Depotaansluiting Noord-Hollands Archief

  Het Noord-Hollands Archief (NHA) is het eerste Regionaal Historisch Centrum (RHC) waarbij, op basis van een hogere versie van de software en een nieuw inrichtingsschema (TopX2), het e-Depot in productie is genomen. Op dinsdag 10 februari hebben zo’n 60 medewerkers van RHC’s, het NHA en het Nationaal Archief dit feit gevierd en geëvalueerd. 

 • Het Nationaal Archief presenteert: fototentoonstelling Blikvangers

  Vanaf vrijdag 20 februari stelt het Nationaal Archief de tentoonstelling Blikvangers open voor het publiek. Ruim 450 originele foto’s uit eigen collectie tonen Nederland en de wereld door de ogen van bekende en minder bekende nationale en internationale fotografen, zoals Robert Capa, Eva Besnyö, László Moholy-Nagy, Willem van de Poll, Paul Huf, Alexandrine Tinne, Cas Oorthuys en Ed van der Elsken. 

 • Aankondiging studiemiddag voor archiefbeheerders: Diefstal in archieven

  Wat te doen bij diefstal? Dat is de centrale vraag van de studiemiddag Diefstal in archieven op 5 maart in het Nationaal Archief. Aan het eind van de dag weten de deelnemers hier het antwoord op en ook hoe diefstal of verduistering voorkomen kan worden.

 • Grote belangstelling voor Actieve Openbaarheid

  Op 29 januari was het druk op het symposium Actieve Openbaarheid – een open aanpak in het Nationaal Archief. Ruim 150 archivarissen, informatiemanagers, juristen, beleidsadviseurs en deskundigen op het gebied van participatie en open data bespraken hoe overheidsinformatie sneller openbaar en toegankelijk wordt voor burgers. De reacties waren ronduit positief: inspirerend, nuttig en leerzaam.