Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Gratis Blikvangers op Vaderdag

  Op zondag 21 juni  - Vaderdag - mogen alle vaders gratis naar de fototentoonstelling Blikvangers in het Nationaal Archief. De eerste 75 vaders krijgen daarnaast een Blikvangersblik cadeau en maken kans op een ingelijste foto.

 • Twitter 9 juni mee op de Internationale Archievendag!

  Op 9 juni is het Internationale Archievendag. Zoals elk jaar organiseren de initiatiefnemers van Follow an Archive en Ask Archivists weer een wereldwijd Twitter evenement rondom een bepaald thema. Dit jaar staat het thema ‘democratie’ centraal. Op de weblogs van Follow An Archive en Ask Archivists staat Engelstalige informatie over het Twitterevenement.

 • Kennisnetwerk Actieve Openbaarheid: stappen zetten door samenwerking

  “Hoe kunnen wij elkaar zo versterken dat onze organisaties in 2015 een volgende stap zetten in actieve openbaarheid?” Dat was de hoofdvraag van de startbijeenkomst  kennisnetwerk Actieve Openbaarheid op 21 mei. Zo’n 25 afgevaardigden van 20 verschillende zorgdragers en archiefinstellingen brachten gezamenlijk de kennisbehoeften en onderwerpen in kaart op het gebied van actieve openbaarheid. En niet onbelangrijk: hoe de structurele samenwerking er precies uitziet.

 • Pressure Cooker Marens Engelhard op DoeOpen! Festival 2015

  Het DoeOpen! Festival op 18 mei stond in het teken van de doe-democratie, Open Overheid, lokale democratie en financiële transparantie; de 4 programmalijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Tijdens de ‘Pressure Cooker Actieve Openbaarheid’ hield de algemene rijksarchivaris Marens Engelhard een boeiend betoog over de kansen, problemen en voorwaarden van openbaarheid: “Volledige openbaarheid is in onze tijd iedere seconde en op iedere plek technisch geen probleem. Maar openbaarheid is geen kwestie van techniek, maar van gedrag, cultuur en mentaliteit. Daar gaat het vandaag over.”

 • DG Hammersma ontvangt primeur Handreiking Waardering en Selectie

  Hoe bepaalt een overheidsorganisatie welke informatie bewaard moet blijven en welke vernietigd moet worden? En hoe houd je daarbij rekening met de verschillende belangen bij overheidsinformatie? Op 11 mei kreeg Marjan Hammersma – directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW – de primeur met het antwoord. Zij ontving uit handen van de algemene rijksarchivaris Marens Engelhard digitaal het eerste exemplaar van Belangen in balans; handreiking waardering en selectie van archiefbescheiden in de digitale tijd

 • Doe Open! Festival

  Maandag 18 mei organiseren Pakhuis de Zwijger, team Doe-democratie, team Open Overheid en team Agenda Lokale Democratie van het ministerie van BZK en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (ICTU) het ‘Doe Open! Festival. Het festival kent een gevarieerd programma. Diverse sprekers belichten vanuit hun expertise het onderwerp Open Overheid. 

 • Save the date: Openbaarheid versus privacy

  Een open, transparante overheid is van groot belang in een democratische samenleving. Archieven leveren een bijdrage aan die open en transparante overheid. Sommige informatie kan echter niet direct volledig openbaar worden gemaakt. Denk aan informatie van inlichtingendiensten, maar ook informatie over nog levende personen.

 • 21 mei: Kick-off Kennis- én Doenetwerk Actieve Openbaarheid

  Een kennis- én doenetwerk Actieve Openbaarheid, dat initiëren het Nationaal Archief en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid. Het netwerk biedt een plek waar kennis en kunde op het gebied van actieve openbaarheid samenkomen. De nadruk ligt op doen; het netwerk wordt gekoppeld aan concrete pilots en projecten die passen bij de ambities van de deelnemers.

 • Samenwerken aan NORA-thema Digitale Duurzaamheid

  Archief 2020, het Nationaal Archief en ICTU gaan samenwerken aan het thema Digitale Duurzaamheid van de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur). Het NORA-thema Digitale Duurzaamheid biedt handvatten aan ICT-architecten om in hun projecten duurzame toegankelijkheid van digitale informatie te waarborgen. De geplande einddatum voor het project is 1 december 2015.

 • Nieuw archiefmateriaal Eerste Kamer raadpleegbaar bij Nationaal Archief

  De Eerste Kamer droeg maandag 13 april haar archief over de periode 1986-2000 over aan het Nationaal Archief. De Griffier van de Eerste Kamer Geert Jan Hamilton en algemeen rijksarchivaris Marens Engelhard tekenden in het gebouw van het Nationaal Archief de formele overdracht. Hiermee wordt 180 meter archief vanuit de Eerste Kamer toegevoegd aan het bestaande archief. De laatste overdracht vanuit de Eerste Kamer was in 1999; toen werd het archief over de periode 1945-1985 overgedragen.