Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Draaiboek voor aansluiten op e-Depot NA

  Regionaal Historische Centra (RHC’s), kerndepartementen en andere centrale rijksorganen gebruiken de e-Depot voorziening van het Nationaal Archief om hun informatie duurzaam toegankelijk te beheren. Hoe dat in zijn werk gaat, staat in een draaiboek

 • Eerste gearchiveerde websites en powerpoints beschikbaar

  Het Nationaal Archief archiveert steeds meer ‘digital born’ informatie. Dat zijn bestanden die meteen digitaal zijn gemaakt, op de computer. De eerste ‘digital born’ bestanden zijn nu ook beschikbaar voor publiek. Dat zijn bijvoorbeeld pdf’s, websites, powerpointpresentaties en wordbestanden. 

 • Conclusies rapport Digitale Archivering Onderzoeksdata

  Er bestaat onduidelijkheid over de juridische status van onderzoeksdata en de reikwijdte van de Archiefwet. Daardoor zijn op de lange termijn beheer, behoud en beschikbaarstelling van onderzoeksdata niet helder genoeg belegd.

 • Save the date: 11 februari Kennisnetwerk Actieve Openbaarheid, Kansen en Kanttekeningen

  Een open overheid maakt actief openbaar. Maar hoe, en wat zijn daarbij de kansen en kanttekeningen? Dat is de vraag die op 11 februari centraal staat tijdens de bijeenkomst van het Kennisnetwerk Actieve Openbaarheid.

 • Nieuwe Regeling tarieven rijksarchiefbescheiden

  Per 1 januari is de nieuwe Regeling tarieven rijksarchiefbescheiden ingegaan. Deze regeling is vastgesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In lijn met de Wet Hergebruik Overheidsinformatie (gebaseerd op een Europese richtlijn) stelt de regeling dat voor scans van archiefbescheiden die op initiatief van de archieven zelf gedigitaliseerd zijn geen kosten in rekening mogen worden gebracht.

 • Save the date: 11 februari kennisnetwerk Actieve Openbaarheid

  Op donderdagmiddag 11 februari komt het kennisnetwerk Actieve Openbaarheid opnieuw bij elkaar. Dit netwerk is bedoeld voor archivarissen, informatieprofessionals en geïnteresseerden die kennis en ervaringen willen uitwisselen over (actieve) openbaarheid. Het programma wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.

 • Openbaarheidsdag in het Nationaal Archief

  Dinsdagochtend 5 januari was het zo ver: het Nationaal Archief opende om 10 uur de deuren naar de archieven die dit jaar vrijgekomen zijn. Journalisten van landelijke en lokale media stonden klaar om de archieven te onderzoeken en de sfeer te proeven.

 • Winter School for Audiovisual Archiving

  Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid nodigt managers van audiovisuele collecties uit om deel te nemen aan de Winter School for Audiovisual Archiving op 17, 18 en 19 februari 2016. Het thema van deze eerste Winter School is Implement your preservation policy.

 • Tal van documenten openbaar

  Dinsdag 5 januari 2016 is het weer Openbaarheidsdag in het Nationaal Archief. Tal van documenten zijn vanaf die dag zonder beperking voor iedereen in te zien.

 • Nationaal Archief start 2 kennisplatforms

  Het belang van een sterke kennisfunctie in een goed georganiseerd archiefveld neemt nog steeds toe. Het Nationaal Archief zet zich volop in om deze kennisfunctie te faciliteren en samen met het hele archiefveld in te vullen. Een van de middelen om dat te doen zijn kennisplatforms. In 2015 presenteren we de eerste 2: het kennisplatform Openbaarheid en het kennisplatform Preservation. Dit zijn de platforms die het Nationaal Archief zelf als trekker oppakt. Voor de overige geplande 10 platforms worden trekkers buiten het Nationaal Archief gezocht.