Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Welk persistent identifiersysteem past het best?

  Het Netwerk Digitaal Erfgoed  is samen met het Nationaal Archief een project gestart om het gebruik van persistent identifyers (PID’s) door archief- en erfgoedinstellingen te stimuleren. Omdat er meerdere PID-systemen zijn (bijv. Handle System, DataCite DOI of URN:NBN), is nu een online ‘kieskompas’ ontwikkeld. Dit kompas informeert instanties en helpt bij het kiezen van zo'n systeem.

 • Breed palet aan kennisvragen via het zakelijke loket

  Sinds 1 oktober heeft het Nationaal Archief één loket voor zakelijke dienstverlening. “Op die manier kunnen we klantgerichter en efficiënter werken”,  vertelt accountmanager Eva Dapperen.

 • Het recht om vergeten te worden versus het recht om te herinneren

  Hoe kunnen we het recht op informatie, het recht om te weten, beschermen nu de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) burgers het recht geeft hun persoonsgegevens te laten wissen? Welke gevolgen heeft dit recht voor archiefinstellingen en welke prioriteiten moeten zij stellen? Dit was in een notendop het centrale thema op het congres Het recht om vergeten te worden versus het recht om te herinneren.

 • Open data, de hobby voorbij!

  Openbaarheid in Nederland? Het is nog te veel woorden en weinig daden, aldus algemene rijksarchivaris Marens Engelhard die op 6 oktober de Inspiratiemiddag Toekomst Hergebruik Overheidsinformatie opende. Het wordt tijd dat overheidsorganisaties – archieven incluis - hun data actief toegankelijk maken. Open data geeft niet alleen iedereen gelijke toegang tot overheidsinformatie. Het zijn de overheden zelf die het meest profiteren. 

 • Twee loketten!

  Het Nationaal Archief bedient verschillende doelgroepen. Aan de ene kant is dit de zakelijke klant die inhoudelijk bij archiefwezen, informatiehuishouding en archiveren betrokken is. Aan de andere kant is dit het 'brede publiek': geïnteresseerden in onze collectie die beroepsmatig of vanuit interesse archiefstukken willen raadplegen en/of meer willen weten over 'de geschiedenis van Nederland' en cultureel erfgoed, zoals bezoekers van onze tentoonstellingen. Het Nationaal Archief heeft daarom 2 aparte loketten ingericht.

 • Inschrijving Winter School for Audiovisual Archiving nu geopend

  Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid nodigt beheerders van audiovisuele collectie en medewerkers van audiovisuele archieven uit om deel te nemen aan de Winter School for Audiovisual Archiving op 25, 26, 27 januari 2017 bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

 • Nieuwe technieken voor digitale ontsluiting verrijken de geschiedenis

  Het Nationaal Archief werkt de komende 15 jaar samen met 11 regionale historische centra aan de digitale ontsluiting van zo’n 10% van de rijkscollectie, waaronder de Amsterdamse notariële archieven.

 • Jan Kompagnie Lezing: Opnieuw beginnen

  Op zondag 9 oktober verzorgt historicus Elias van der Plicht de Jan Kompagnie Lezing over de vluchtelingengeschiedenis van Nederland. Daarbij toont hij historisch filmmateriaal.

 • Stof tot nadenken over actieve openbaarheid

  Actieve openbaarheid leidt niet per se tot meer vertrouwen in de overheid, communiceer regelmatig met de burger, en bereid je voor op de Wet open overheid (Woo). Interessante en vooral ook praktische tips op de bijeenkomst van het Kennisnetwerk Actieve Openbaarheid over toezichts- en handhavingsinformatie op 22 september van het Nationaal Archief en Waterschap Brabantse Delta.

 • Inzending voor Stuiveling Open Data Award van start

  De overheid stelt zoveel mogelijk eigen data vrij beschikbaar. Om de inspanningen van overheidsorganisaties en hergebruikers van deze open data zichtbaar te maken en te belonen, wordt vanaf dit jaar de Stuiveling Open Data Award (SODA) uitgereikt. In het bijzonder is de award, ingesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bedoeld om te laten zien wat er mogelijk is met open data en om het gebruik van open data aan te moedigen en in te zetten voor maatschappelijke vraagstukken.