Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Keynote Marens Engelhard op bruisend Hoe Open? Festival

  “Wat archieven te bieden hebben wordt steeds kostbaarder en misschien ook schaarser: informatie die authentiek is en duurzaam toegankelijk blijft.” Zo sprak algemene rijksarchivaris Marens Engelhard op het Hoe Open Festival van 12 december. Een bevlogen lezing over nepnieuws, authenticiteit en beschikkingsrecht over je eigen data.

 • Historisch geheugen Suriname gaat terug naar eigen bodem

  Minister Jet Bussemaker en algemene rijksarchivaris Marens Engelhard overhandigen donderdag 19 januari de laatste  archiefdoos aan Rita Tjien-Fooh, directeur Nationaal Archief Suriname. Met deze symbolische handeling markeren zij de afronding van het project Teruggave Archieven Suriname. In dit project heeft het Nationaal Archief 800 meter Surinaams archief digitaal gekopieerd.

 • Openbaarheidsdag 2017

  Dinsdag 3 januari 2017 is het weer Openbaarheidsdag in het Nationaal Archief. Tal van interessante documenten zijn vanaf die dag zonder beperking voor iedereen in te zien.

 • Het Klokhuis in het Nationaal Archief

  Op maandag 12 december dook het televisieprogramma Het Klokhuis ons fotodepot in.

 • DUTO wordt volwassen: beheer kennisproducten van start in 2017      

  DUTO: een set van 13 kwaliteitseisen waarin is vastgelegd wanneer digitale informatie duurzaam toegankelijk is. Een praktische methode - de ‘DUTO-scan’- om die eisen te toetsen. En het thema duurzaam toegankelijke overheidsinformatie op de agenda’s van CIO’s en bestuurders. Dat zijn een aantal belangrijke resultaten van het project DUTO (Duurzame Toegankelijkheid Overheidsinformatie), dat eind december 2016 afloopt.

 • Erfenis van 4 jaar Archief 2020

  Een film, publicatie en vernieuwde website. Daarmee sluit het programmabureau Archief 2020 na 4 jaar af. Het is nu aan de archiefinstellingen, overheden en professionals om gezamenlijk duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie vlot te trekken en de energie vast te houden om te blijven innoveren.

 • Voorkeursformaten bevorderen duurzame toegankelijkheid

  Het e-Depot van het Nationaal Archief kan digitale informatie in allerlei vormen en in formaten ontvangen, duurzaam bewaren en beschikbaar stellen.

 • Project zorgt voor schat aan digitale rijksinformatie

  Het Nationaal Archief en de ’Regionaal Historische Centra (RHC’s) hebben de gezamenlijke opgave om 10% van de papieren Rijksarchiefcollectie te digitaliseren. Om zo de rijksarchieven voor de toekomst beter te kunnen bewaren, beheren en presenteren aan het publiek. Het programma Digitale Taken Rijksarchieven zet zich hiervoor in.

 • Resultaat collectieregistratie: efficiency, kostenreductie en unieke vondsten

  Het Nationaal Archief beheert ongeveer een kwart miljoen (veelal unieke) kaarten en tekeningen. Op deze collectie wordt tussen 2014 en medio 2017 een complete registratie uitgevoerd: een standcontrole. Doordat de registratie van al deze kaarten straks op orde is, kan er een belangrijke slag geslagen worden bij de depotmaximalisatie, is er sprake van kostenreductie en verbeterde vindbaarheid voor het publiek. Belangrijke bijvangst van de standcontrole is de (her)ontdekking van verborgen schatten die de collectie herbergt.

 • Het experimentele archief: leidraad voor spannende dialoog

  Verandering is de enige constante in de toekomst, aldus hoogleraar Publieke Innovatie Albert Meijer. Maar betrouwbare informatie blijft belangrijk. Dat vraagt om een andere manier van kijken naar archief, archieffunctie en archivaris. In een spannend essay breekt Meijer een lans voor het experimentele archief. Waar men experimenterend leert, in plaats van ‘regelgeleid’ werkt. Meijer schreef het essay in opdracht van het Nationaal onder de vlag van Archief 2020, als onderdeel van het Archieflab: The Future of Archives.