Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Wetten en regelgeving

Hoe overheidsorganisaties aan hun bewaar- en beheerplicht van hun informatie (archiefbescheiden) moeten voldoen is nauwkeurig beschreven in verschillende wetten en regels. Daarbij maakt het niet uit of informatie digitaal is, of niet. De Archiefwet van 1995, het Archiefbesluit van 1995 en de archiefregeling 2009 zijn de algemene wetten die goede, geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden van de overheid regelen. Andere wetten en regelingen betreffen vooral het gebruik van informatie of gegevensbestanden van de overheid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om openbaarheid van informatie, of juist om het beschermen van gevoelige informatie. Alle wet- en regelgeving die belangrijk is voor overheidsarchief is te downloaden via www.overheid.nl. Op de website van de Erfgoedinspectie Archieven staat een duidelijke uitleg over de archiefwetten en -regels.

Geheugen van de samenleving

We willen dat archieven een zo getrouw mogelijk geheugen van onze samenleving vormen. De samenleving bestaat natuurlijk niet alleen uit de overheid, zodat ook niet-overheidsarchieven van belang zijn, zoals bijvoorbeeld de archieven van bekende Nederlanders, of dagboeken van Nederlanders die een goed beeld geven van de tijd waarin ze leefden, of archieven van Nederlandse ondernemingen. Niet-overheidsarchief vormt een onmisbaar onderdeel van de rijkscollectie. 

Archiefrecht

Naast  Archiefwet en Archiefbesluit zijn ook de volgende categorie├źn wet- en regelgeving relevant voor het overheidsarchief: