Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Archiefwet- en regelgeving voor overheidsorganisaties

Hoe overheidsorganisaties aan hun bewaar- en beheerplicht moeten voldoen is nauwkeurig beschreven in verschillende wetten en regels. Daarbij maakt het in principe niet uit of informatie digitaal is of niet.

De volgende gaan specifiek over archieven:

 • Archiefwet van 1995
 • Archiefbesluit van 1995
 • Archiefregeling van 2009 

Nota bene: De Archiefregeling van 2009 is van kracht geworden op 1 April 2010. De nieuwe regeling integreert drie oude ministriële regelingen in één nieuw aangepast document.

Andere wetten en regelingen betreffen het beheer en het gebruik van informatie of gegevensbestanden van de overheid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om openbaarheid van informatie, of juist om het beschermen van gevoelige informatie:

 • Wet openbaarheid van bestuur
 • Wet bescherming persoonsgegevens
 • Wet politiegegevens
 • Besluit informatievoorziening in de rijksdienst 1990 (Besluit IVR)
 • Besluit Voorschrift informatiebeveiliging Rijksdienst 1994
 • Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst - bijzondere informatie (Vir-bi)
 • Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie (BARA)
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Wet elektronisch bestuurlijk verkeer
 • Wet elektronische handtekeningen
 • Openbaarheid van documenten van de Europese Unie

Alle bovengenoemde wet- en regelgeving is te downloaden via wetten.overheid.nl

Wijzigingen in de Archiefwet 1995

Begin 2011 is een wetsontwerp opgesteld tot wijziging van de Archiefwet 1995.
Vanaf 7 maart tot 4 april 2011 kan iedereen via de website www.internetconsultatie.nl reageren op dit wetsontwerp.
Lees meer over de inhoud van de voorgestelde wijzigingen in het nieuwsbericht over het nieuwe wetsontwerp