Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Archiefwet- en regelgeving voor overheidsorganisaties

Hoe overheidsorganisaties moeten omgaan met de archieven die zij vormen, is nauwkeurig beschreven in verschillende wetten en regels: 

 • Archiefwet van 1995
 • Archiefbesluit van 1995
 • Archiefregeling van 2009 

Andere wetten en regelingen betreffen het beheer en het gebruik van informatie of gegevensbestanden van de overheid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om openbaarheid van informatie, of juist om het beschermen van gevoelige informatie:

 • Wet openbaarheid van bestuur
 • Wet bescherming persoonsgegevens
 • Wet politiegegevens
 • Besluit informatievoorziening in de rijksdienst 1990 (Besluit IVR)
 • Besluit Voorschrift informatiebeveiliging Rijksdienst 2007
 • Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst - bijzondere informatie (Vir-bi)
 • Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie (BARA)
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Wet elektronisch bestuurlijk verkeer
 • Wet elektronische handtekeningen
 • Openbaarheid van documenten van de Europese Unie

Alle bovengenoemde wet- en regelgeving is te downloaden via wetten.overheid.nl