Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Openbaarheid en toegankelijkheid

Openbaarheid van overheidsinformatie is een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van een democratische rechtstaat. Openbaarheid maakt namelijk mogelijk dat burgers informatie over het functioneren van de overheid kunnen vergaren. Op deze pagina’s is informatie te vinden over de juridische en procedurele kant van het thema openbaarheid. Op de website gahetna.nl wordt de rijke collectie van het Nationaal Archief gepresenteerd en kan men online archiefstukken reserveren.

Praktische handleiding openbaarheid: Open tenzij...

We hebben een brochure uitgebracht over openbaarheid: Open tenzij… Het is een praktische handleiding bij overbrenging van rijksarchieven voor beslissers, managers, beleidsmedewerkers en uitvoerders die zich bezighouden met informatiemanagement. In 8 stappen komen de  verschillende aspecten van openbaarheid bij overbrenging aan de orde; van voorbereiding tot daadwerkelijke overdracht.

Aan de brochure hebben verschillende partijen meegewerkt: vertegenwoordigers van zorgdragers, de RHC’s en Doc-Direkt. Het Nationaal Archief onderhoudt de brochure. Nieuwe inzichten, veranderende wet- en regelgeving en ervaringen uit de praktijk (best practices) worden steeds opgenomen. Lezers van deze brochure worden van harte uitgenodigd suggesties voor verbetering of aanvulling in te brengen. Dat kan door een e-mail te sturen aan info@nationaalarchief.nl onder vermelding van Open tenzij...

Presentaties en links