Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Architectuur en beleid

Het Nationaal Archief en de Regionaal Historische Centra (RHC’s) zijn sterk in ontwikkeling. Ze gaan nieuwe vormen van dienstverlening bieden, digitaal archiefmateriaal brengt specifieke uitdagingen met zich mee, collectiebeherende instellingen zoeken de samenwerking en gebruikers stellen hogere eisen. Om in zo’n veranderende context de organisatiedoelstellingen te kunnen bereiken is het zaak dat de organisatie, primaire en ondersteunende processen en techniek, en ‘harde’ infrastructuur naadloos op elkaar aansluiten en daaraan meewerken.

Architectuur geeft een beeld van wat we willen bereiken en wat het realiseren van die doelstelling(en) betekent voor de verschillende domeinen (zoals organisatie, informatie, infrastructuur, beveiliging). Architectuur maakt het makkelijker om te zien welke projecten bijdragen aan welk deel van het eindplaatje, waar overlap zit en waar afstemming nodig is. Het voorkomt ook dat delen van het eindplaatje vergeten worden. 

MARA: Model Architectuur Rijks Archiefinstellingen

De RHC’s en het Nationaal Archief hebben samen een Model Architectuur Rijks Archiefinstellingen - MARA (in Engels: Netherlands Model Architecture for National Archival Institutions) ontwikkeld. Deze beschrijft een gedeelde visie en ook de organisatie, processen, applicaties, informatie, infrastructuur en beveiliging die nodig zijn om deze visie te bereiken. (Lees ook de bijlage Doelen en Principes en de bijlage Modellen.)

De MARA is daarmee een consolidatie van inzichten en uitgangspunten die op verschillende plaatsen in de organisaties zijn opgedaan. Tegelijk is het een levend document dat steeds wordt doorontwikkeld, in de breedte (nieuwe onderwerpen) of in de diepte (nadere uitwerking). 

Beleid Open Collectiedata

De collectie van het Nationaal Archief is in principe zonder drempels voor iedereen toegankelijk. Voor zover het digitaal materiaal betreft, is dit materiaal tevens beschikbaar als open data. Door wie en onder welke voorwaarden het digitale materiaal gebruikt kan worden, staat beschreven in het Beleid Open Collectiedata (ook beschikbaar in het Engels: Open collection data policy). Door het vaststellen van beleid kan het Nationaal Archief processen en procedures voor open data beter vormgeven. Dit beleidsdocument is daarmee kaderstellend. Op deze manier kan het Nationaal Archief niet alleen verantwoording afleggen op het gebied van open data aan interne en externe stakeholders (bestuurders, medewerkers, klanten, partners en burgers), maar ook verantwoordelijkheden in de organisatie beleggen.