Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Missie van het Nationaal Archief

Wij dienen ieders recht op informatie en geven inzicht in het verleden van ons land door:

  • ons in te zetten voor een sterk archiefbestel
  • de nationale archiefcollectie te beheren en fysiek en digitaal te presenteren.

Meerjarenvisie 2017-2020

Het Nationaal Archief bewaart informatie van de rijksoverheid en helpt die informatie in het archief te vinden. Eerst betrof dat vooral papieren collecties. Tegenwoordig zijn de aangeleverde archieven vaak digitaal. Dit brengt veranderingen met zich mee, op het gebied van opslag, toegankelijkheid, processen, techniek en know-how. Iedereen die van het archief gebruikmaakt, heeft met die veranderingen te maken, zowel binnen als buiten het Nationaal Archief. We staan voor uitdaging een sterk archiefbestel te behouden waarop de burger kan bouwen. En waardoor informatie ook in de toekomst te vinden en raadplegen is. Die uitdaging gaan we samen met onze partners - RHC's en overheidsinstellingen, informatie- en archiefprofessionals, bestuurders en uitvoerders - graag aan.

De meerjarenvisie van het Nationaal Archief geeft richting om onze missie om te zetten naar de praktijk. We focussen daarbij op ontwikkelingen/innovatie binnen en buiten het NA, kennisontwikkeling en -deling, onze dienstverlening en producten, linked open data, nauwere samenwerking met RHC's, archiefvormers, beleidsmakers, professionals en opleidingen, vernieuwing van het archiefwerk, presentatie van onze collectie (ook aan het onderwijs).

Lees hier de volledige Meerjarenvisie 2017-2020.