Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Organogram Nationaal Archief

Het Nationaal Archief heeft 3 directeuren:

Algemene rijksarchivaris/algemeen directeur 

Mcm ma M.L. (Marens) Engelhard 
Secretariaat: NADienstpostbusDirectieSecretariaat@nationaalarchief.nl
070 – 331 5517

Directeur Collectie & Publiek en plaatsvervangend algemeen directeur

Drs. I.M.M.G. (Irene) Gerrits
Secretariaat: NADienstpostbusDirectieSecretariaat@nationaalarchief.nl
070 – 331 5528

Directeur Digitale Infrastructuur & Advies

Ir. D.C. (Diana) Teunissen
Secretariaat: NADienstpostbusDirectieSecretariaat@nationaalarchief.nl
070 – 331 5517 en 070 – 331 5528

Directies en bijbehorende afdelingen

Algemene rijksarchivaris

De algemene rijksarchivaris staat aan het hoofd van het Nationaal Archief. Hij is adviseur van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het archiefbeleid, zorgt daarnaast voor de eenheid van het beleid met betrekking tot waardering en selectie van alle overheidsarchieven in Nederland en adviseert rijksarchiefvormers over de openbaarheid van over te brengen archieven.

Afdeling Bedrijfsvoering

Mw. S. (Stephanie) Cariteau
stephanie.cariteau@nationaalarchief.nl
06 –15038359

In deze afdeling worden de PIOFAH-taken uitgevoerd (personeel, informatie en ICT, organisatie, financiën, algemene zaken, en huisvesting). Belangrijke aandachtsgebieden zijn portfoliomanagement en control. 

Afdeling Bestuurszaken

Drs. E. (Edith) Scholten
edith.scholten@nationaalarchief.nl
06 – 55267961

De afdeling Bestuurszaken voert de taken uit op het gebied van beleid, juridische zaken en concerncommunicatie.

Directie Digitale Infrastructuur en Advies

De Directie Digitale Infrastructuur en Advies is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke beleidstaken van het Nationaal Archief met als doelgroep de zorgdragers en archiefprofessionals (ketenpartners). Voornaamste taken zijn:

  • uitvoering van de wettelijke taken m.b.t. het archiefbestel en archiefbeleidontwikkeling van digitale methoden en technieken voor de rijksarchiefbewaarplaatsen
  • ontwikkeling van de kennisfunctie; ondersteuning aan kennisvragers
  • dienstverlening aan derden

Afdeling Kennis en Advies

Mr. W. (Wim) Westland
wim.westland@nationaalarchief.nl
06 - 27821368

De afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en vormgeving van de kennis- en adviestaak op het gebied van archivistiek en informatie. 

Afdeling Infrastructuur en Services

Mw. J.P.M.P. (Jacqueline) Slats
jacqueline.slats@nationaalarchief.nl
070 – 331 5438

De afdeling is verantwoordelijk voor de geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde Informatievoorziening (IV) binnen de gehele organisatie.

Afdeling Digitale Archiefdiensten (DAAD)

Dhr. R. (Ruud) Yap
ruud.yap@nationaalarchief.nl
06 – 31903264
Contactcenter (voor zakelijke dienstverlening bijv. rond het e-depot of kennisvragen over het archiefbestel, waardering en selectie, architectuur): contact@nationaalarchief.nl of 070-3315460 (maandag t/m vrijdag van 9:00-17:00 uur).

Digitale Archiefdiensten (DAAD) is verantwoordelijk voor de frontofficetaken van de zakelijke dienstverlening van het Nationaal Archief, zoals accountmanagement en intake. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het leveren van e-Depot aansluitdiensten en het beheer van uitgeplaatst archief.

Directie Collectie & Publiek

De Directie Collectie en Publiek houdt zich bezig met de publieke taken van het Nationaal Archief. Doelgroep is de eindgebruiker van archiefbescheiden (onderzoekers, scholen en andere geïnteresseerden). De directie is verantwoordelijk voor het verwerven, beheren, presenteren en exploiteren van de nationale archiefcollectie en voert daarmee de missie uit van het NA als algemene rijksarchiefbewaarplaats. De sector richt zich op het exploiteren van de fysieke en digitale collectie door middel van een veelzijdige programmering, productontwikkeling en dienstverleningsconcepten voor de verschillende doelgroepen (ook vanuit een wettelijke taak met betrekking tot het openhouden van de studiezaal). Daarnaast zorgt de sector voor het beheer en behoud van de fysieke en digitale archiefcollectie binnen het Nationaal Archief en stelt kennis beschikbaar.

Afdeling Collectie

Dr. P. (Pieter) Koenders
pieter.koenders@nationaalarchief.nl
06 - 55 26 79 10

De afdeling Collectie is verantwoordelijk voor het verwerven, het intellectuele en fysieke beheer en behoud van de nationale archiefcollectie.

Afdeling Dienstverlening

Mw. W.E. (Ina) Dijkman
info@nationaalarchief.nl
06 - 46111270

Inhoudelijke vragen over archieven: 070-3315444, dinsdag t/m vrijdag 13.00 - 17.00 uur. Maken van een afspraak inzage beperkt openbare archieven: 070 3315411 maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur.

De afdeling Dienstverlening is verantwoordelijk voor de digitale en fysieke dienstverlening en voor de directe klantcontacten.

Afdeling Onderzoek en Presentatie

Mw. J. (Jacqueline) van der Mark
jacqueline.van.der.mark@nationaalarchief.nl
06 - 52663254

De afdeling is verantwoordelijk voor het (marktgericht) exploiteren van de collectie in het publiekscentrum en daarbuiten. Tevens zijn de archiefspecialisten binnen deze afdeling ondergebracht. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het publiekscentrum

Projectafdeling Digitalisering

ir. J.A. (Arjan) Agema 
arjan.agema@nationaalarchief.nl
06 – 55267853

Deze afdeling is ingericht om invulling te geven aan de opdracht om binnen het project Digitale Taken Rijksarchieven (DTR) in de komende 15 jaar 10% van de centrale en decentrale rijksarchieven te digitaliseren. Ook worden hier de overige digitaliseringsprojecten binnen het Nationaal Archief uitgevoerd en heeft men hierover overleg met de Regionaal Historische Centra (RHC’s).