Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Vacatures en stages

Werken bij de grootste openbare archiefbewaarplaats van Nederland is zeer afwisselend en interessant. De archieven vormen een belangrijk deel van ons nationaal geheugen, waarin leven en werken van graven, stadhouders, politici en ambtenaren is vastgelegd. Deze archieven moeten eerst worden verworven, bewerkt en eventueel worden gerestaureerd. Pas daarna kunnen ze op een klantvriendelijke manier ter beschikking van het publiek worden gesteld.

De medewerkers van het Nationaal Archief hebben tot taak te zorgen dat al het archiefmateriaal nu en in de toekomst zo optimaal mogelijk gebruikt kan worden door een breed publiek. Hiervoor worden steeds nieuwe methoden, technieken en ideeën ontwikkeld. Door de grote variatie van werkzaamheden zijn er binnen het Nationaal Archief veel uiteenlopende functies te onderscheiden; van restaurator tot studiezaalmedewerker en van medewerker educatie tot informatie technicus.

Vacatures en stages

Het Nationaal Archief is voor het publiekscentrum regelmatig op zoek naar vrijwilligers in de rol van gastvrouwen en gastheren. Lees de volledige advertentie.

Voor overige vacatures en stageplekken verwijzen wij door naar www.werkenvoornederland.nl. Het Nationaal Archief maakt gebruik van deze Rijksbrede website voor haar werving en selectie waar men tevens direct digitaal kan solliciteren. Op deze site kunt u eveneens een carrièredossier aanmaken en stelt u via een beschermde databank uw gegevens ter beschikking van de overheid. De personeelsadviseurs van de rijksoverheid kunnen in deze databank zoeken naar geschikte kandidaten.