Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Archiefwet 1995

Juridisch kader openbaarheid

De openbaarheid van overheidsinformatie in Nederland wordt o.a. geregeld door de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Archiefwet 1995 (Aw). 

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer geldt uitsluitend voor nog levende personen.

Tweede Kamer buigt zich over wijzigingsvoorstel Archiefwet

Eind november 2011 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Archiefwet 1995 aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarmee gaat de laatste fase in van de aanpassing van de Archiefwet.

Reactie van de Raad voor Cultuur op de wijzigingen in de Archiefwet

De Raad voor Cultuur komt nog vóór 1 juli 2011 met een officiële reactie op de voorgenomen wijziging van de Archiefwet 1995.

Eerste reacties op wetsontwerp voor wijziging van de Archiefwet zijn binnen

Nog anderhalve week bestaat de mogelijkheid om te reageren op de voorgenomen wijziging van de Archiefwet 1995. Reacties zijn welkom tot en met 4 april 2011.

Wetsontwerp wijziging Archiefwet 1995

Binnenkort zal de tekst van de Archiefwet gewijzigd worden. Sinds 7 maart 2011 kan iedereen via de website www.internetconsultatie.nl reageren op het wetsvoorstel tot wijziging van de Archiefwet 1995. Deze consultatie-ronde sluit op 4 april.

Vervroegde overbrenging en opschorting

De Archiefwet biedt de mogelijkheid om archieven eerder of later dan de genoemde termijn over te brengen.

Archiefwet- en regelgeving voor overheidsorganisaties

Hoe overheidsorganisaties moeten omgaan met de archieven die zij vormen, is nauwkeurig beschreven in verschillende wetten en regels: 

Wetten en regelgeving

Hoe overheidsorganisaties aan hun bewaar- en beheerplicht van hun informatie (archiefbescheiden) moeten voldoen is nauwkeurig beschreven in verschillende wetten en regels.