Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Strategisch Informatieoverleg (SIO)

Het Strategisch Informatieoverleg bij decentrale overheden

Decentrale overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) en hun gemeenschappelijke regelingen vallen onder de archiefwetgeving.

Het Strategisch Informatieoverleg bij zelfstandige en publiekrechtelijke bestuursorganen

Veel zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) en publiekrechtelijke bestuursorganen (PBO’s) vallen – soms deels - onder de Archiefwet.

Het Strategisch Informatieoverleg bij uitvoeringsorganisaties

Uitvoeringsorganisaties vallen onder het zorgdragerschap van een bewindspersoon.

Het Strategisch Informatieoverleg bij departementen

In de ICCIO van 7 maart 2012 is de aanpak voor de inrichting van de Strategische Informatieoverleggen (SIO) vastgesteld. Deze overleggen worden ingericht als onderdeel van de nieuwe selectieaanpak. De inrichting van dit overleg is formeel vastgelegd in het gewijzigd Archiefbesluit.

Archiefbesluit (1 januari 2013)

Per 1 januari 2013 treedt een wijziging van het Archiefbesluit (Ab) in werking.

Procedure selectielijst

De procedure voor het opstellen van een selectielijst is gebaseerd op de artikelen 5 en 9 van de Archiefwet 1995 en de artikelen 2 t/m 5 van het Archiefbesluit 1995.