Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Selectielijst voor de archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 2017

Datum publicatie Staatscourant: 
6 juli 2017
Staatscourant nummer: 
38013